Komst Uithoftram per 2018 zeker gesteld

Body: 

In 2018 reizen dagelijks zo’n 45.000 mensen per tram tussen De Uithof en Utrecht CS. Dat scenario is dichterbij gekomen nu de stad en regio Utrecht er samen met het Rijk in zijn geslaagd de benodigde miljoenen bijeen te brengen.

De gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) zijn het eens geworden over het definitieve ontwerp van de tramlijn. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur zette deze week bovendien haar handtekening waarmee de eerder toegekende Rijksbijdrage van 110 miljoen euro is zeker gesteld. In totaal kost het gehele project meer dan 320 miljoen.

In 2018 reizen dagelijks zo’n 45.000 mensen per tram tussen De Uithof en Utrecht CS. Dat scenario is dichterbij gekomen nu de stad en regio Utrecht er samen met het Rijk in zijn geslaagd de benodigde miljoenen bijeen te brengen.

De gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) zijn het eens geworden over het definitieve ontwerp van de tramlijn. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur zette deze week bovendien haar handtekening waarmee de eerder toegekende Rijksbijdrage van 110 miljoen euro is zeker gesteld. In totaal kost het gehele project meer dan 320 miljoen.

Als de gemeenteraad zijn goedkeuring geeft kan de aanbesteding van de trams eind deze maand van start gaan. In 2014 wordt dan een aanvang gemaakt met de aanleg van de bovenbouw (rails, bovenleiding, haltes en dergelijke). Volgens planning start begin 2017 het testen van de trams en de trambaan.

In De Uithof krijgt de tramlijn vier haltes. De tram stopt bij het Kruytgebouw, op de Heidelberglaan, bij het UMC Utrecht en bij de eindhalte van de nieuwe P&R-garage. In het definitieve ontwerp is ervoor gezorgd dat gevoelige apparatuur voor wetenschap en patiëntbehandeling niet kan worden ontregeld door de trillingen en de magnetische velden die de tram veroorzaakt.

Dit was onder meer een gevaar voor het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventie (CBOI) van het UMC Utrecht. Besloten is daarom een deel van het tracé te verleggen. Bovendien worden er technische aanpassingen aangebracht die mogelijke negatieve effecten op bijvoorbeeld NMR- en MRI-installaties in De Uithof moeten voorkomen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail