Laatste Rubiconbeurzen toegekend

Body: 

Voor de laatste keer gaat een deel van de Rubiconbeurzen naar in het buitenland gepromoveerde wetenschappers. Uit bezuinigingsoverwegingen zijn de subsidies voortaan alleen bestemd voor wetenschappelijk talent van Nederlandse instellingen.

In totaal 29 jonge wetenschappers kregen de beurs waarmee ze maximaal twee jaar internationale onderzoekservaring kunnen opdoen. Zestien van hen promoveerden in het buitenland. Twee Utrechtse promovendi krijgen een beurs om naar het buitenland te gaan, twee buitenlandse promovendi komen naar Utrecht.

Voor de laatste keer gaat een deel van de Rubiconbeurzen naar in het buitenland gepromoveerde wetenschappers. Uit bezuinigingsoverwegingen zijn de subsidies voortaan alleen bestemd voor wetenschappelijk talent van Nederlandse instellingen.

In totaal 29 jonge wetenschappers kregen de beurs waarmee ze maximaal twee jaar internationale onderzoekservaring kunnen opdoen. Zestien van hen promoveerden in het buitenland. Twee Utrechtse promovendi krijgen een beurs om naar het buitenland te gaan, twee buitenlandse promovendi komen naar Utrecht.

Promovendi van de Universiteit Leiden scoren het best: vier krijgen er een beurs. In totaal dienden 240 pas gepromoveerde wetenschappers een subsidieaanvraag in, waarvan twaalf procent werd gehonoreerd.

Duitsland is de populairste onderzoeksbestemming met vijf beurzen. Naar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gaan elk vier onderzoekers.

Het Rubiconprogramma geldt als de kraamkamer van de prestigieuze Veni-, Vidi-  en Vici-subsidies voor topwetenschappers.

Lijst met gehonoreerde onderzoekers van en naar de UU

Eva Alisic gaat voor 19 maanden van de UU naar Monash University - Injury Research Institute (AU); Als een kind ernstig gewond raakt spelen ouders een belangrijke rol in het psychische herstel. Wat doen ouders dan eigenlijk? Deze studie brengt dagelijkse ouder-kindcommunicatie en het effect op stressklachten in kaart door 'mee te luisteren'.

Zhixiang Sun gaat voor 24 maanden van de UU naar het  Max Planck Institute for Solid State Research; Theoretical physicists have predicted Majorana quasiparticles, a type of fermion which is its own antiparticle, can be observed at interface between topological insulator and superconductor. This research project aims to detect these quasiparticles.

Katharine Thakkar komt vanuit  Vanderbilt University voor 24 maanden  naar de medische faculteit van de UU; Schizofreniepatiënten hebben meer hinder van gebreken in cognitieve controle dan van bekendere symptomen zoals hallucinaties en waanbeelden. Toch verminderen bestaande medicijnen deze gebreken nauwelijks. Dit onderzoek richt zich op het begrijpen van de oorzaken van verminderde cognitieve controle in schizofrenie.

Francesca Vidotto komt vanuit de University of Pavia voor 24 maanden naar de Betafaculteit van de UU; Wat was de vorm van het heelal ten tijde van de Big Bang? Hoe ontwikkelden zich de minuscule onregelmatigheden van waaruit alle kosmische structuren, zoals ons sterrenstelsel, zich vormden? Het middel om deze vragen te beantwoorden is kwantum-zwaartekracht, een theorie die zowel kwantummechanica als de algemene relativiteitstheorie in ogenschouw neemt.

Facebook Twitter Whatsapp Mail