Lezers: DUB mag best wat kritischer zijn

Body: 

DUB is actueel, draagt bij aan een transparante universiteit en de artikelen zijn goed geschreven. Maar DUB mag wel wat kritischer zijn. Dat blijkt uit de enquête die DUB in december onder zijn lezers hield.

DUB is actueel, draagt bij aan een transparante universiteit en de artikelen zijn goed geschreven. Maar DUB mag wel wat kritischer zijn. Dat blijkt uit de enquête die DUB in december onder zijn lezers hield.

In de eerste plaats zijn excuses op zijn plaats. De lezersenquête van DUB was inderdaad aan de lange kant. Toch koos de redactie voor de lange versie, omdat de uitkomsten een goed beeld geven van wat de lezers van DUB verwachten en in hoeverre we al aan die verwachtingen voldoen.
 
 
 
 
 
 
 
Meepraten over de toekomst van DUB
De redactie van DUB wil de resultaten van de enquête gebruiken om de site te verbeteren. Om een beter beeld te krijgen, zoeken wij enkele lezers die naar aanleiding van de enquête in een lezersgesprek (met lunch) willen meedenken over de toekomst van DUB. Wil je dat? Geef je dan op via een mail.

In december stuurde DUB een mail naar alle studenten en medewerkers van de UU. De respons was 1267, waarvan 60 procent studenten, 36 procent medewerkers en 4 procent van buiten de UU. De resultaten van de enquête nemen we mee in de evaluatie van de site die de redactie voor de komende maanden heeft gepland.

Wat is de functie van DUB? Lezers geven in volgorde vier functies aan:

  • DUB moet de universiteit transparanter maken;
  • DUB zorgt dat je je meer verbonden voelt met de universiteit;
  • DUB stimuleert het debat;
  • DUB zorgt voor ontspanning.

Op de vraag welke functie DUB op dit moment vervult, is de volgorde anders. Het zorgen voor ontspanning scoort het hoogst, gevolgd door het stimuleren van de verbondenheid, het transparant maken van de universiteit en het stimuleren van debat. De verschillen zijn echter heel klein.

Een lezer verwoordt het belang van DUB als volgt:  “Een belangrijke meerwaarde van DUB voor mij, is dat er geen goede communicatie plaatsvindt vanaf de bestuurslagen naar het personeel. Ik krijg summiere informatie over gebeurtenissen binnen mijn faculteit, maar weinig tot niets over de rest van de universiteit. DUB is wat dat betreft mijn belangrijkste (en enige) nieuwsbron.”

Een overgrote meerderheid van 92 procent vindt het belangrijk dat DUB kritisch over de universiteit schrijft. Daarvan zegt 39 procent dat DUB dat nu op een goede manier doet. Maar 51 procent van de ondervraagde lezers vindt dat DUB best wel wat kritischer mag zijn.

Als reactie op de enquête geven enkele lezers aan wat ze daarmee bedoelen en wat ze verstaan onder kritisch. “Het is heel goed dat DUB kritisch is op de universiteit. Dat mag dus ook zeker blijven. Ik vind alleen dat bij het plaatsen van een kritisch artikel kritischer moet zijn op zichzelf; niet kritisch zijn om het kritisch zijn, niet op sensatie beluste wijze kritisch zijn en als je kritisch bent, zorg dan dat je zeker weet dat je feiten kloppen.”

Een ander voegt toe: “Sommige verhalen zijn niet kritisch, maar kenmerken zich door een cynische en zure toon.” Een andere waarschuwing is om niet het bestuur als de vijand te beschouwen. Het gaat volgens deze lezer om objectieve informatie te verschaffen en als het nodig is mag daar best een kritisch geluid bij te horen zijn.

Dat roept ook de vraag op voor wie DUB nu eigenlijk is. Voor de studenten? Of voor studenten én medewerkers? Bijna de helft van de geënquêteerde lezers vindt dat voor zowel medewerkers als studenten is. Toch vindt een aanzienlijke groep van 37 procent dat DUB in de eerste plaats voor studenten is.

Hierdoor kunnen de verwachtingen van lezers uiteen lopen. Een lezer constateert dat DUB met de keuze voor meer ontspannende studentenverhalen soms te veel ’popi jopi’ lijkt te worden. Genoemd wordt de film over het Ritalingebruik bij het studeren. Het gevaar is volgens deze lezer dat je dan minder serieus genomen wordt.

Lezers verwachten van DUB een objectieve zakelijke toon, met een voorkeur voor analytische verhalen in breder perspectief. Korte berichten moeten afgewisseld worden met achtergrondverhalen en columns. Daarbij willen de ondervraagden graag persoonlijke verhalen lezen. De video’s spreken de lezers het minst aan.

Verhalen op DUB moeten vooral gaan over onderwijs en onderzoek (rond de 85 procent). Daarnaast in iets mindere mate over het politieke nieuws op de universiteit (65 procent) en de faculteit. Maar ook het studentenleven wordt als een belangrijk onderwerp genoemd. (60 procent).

De lezers vinden dat DUB actueel moet zijn en dat lukt ook goed (een score van 3,9 op een schaal van 5). Over het algemeen vinden de lezers dat DUB voldoende serieus is en dat de artikelen niet te lang of te kort zijn. De artikelen worden interessant gevonden (3,8) en zijn goed geschreven (3,7).

DUB kreeg bij de opmerkingen meer dan vijftig complimenten, zoals:

“DUB is een van mijn favoriete SOG-activiteiten, want het voelt een heel klein beetje alsof je je toch met je studie bezig houdt.”

DUB is het enige universiteitsblad dat ik als afgestudeerde interessant vind en blijf lezen. Mede doordat soms achtergronden op het onderwijsnieuws worden geboden.”

Voor mij heeft DUB van alle universiteitsbladen de meest degelijke nieuwsvoorziening en de meest neutrale/genuanceerde blik biedt op het hoger onderwijs.”

Er is ook een waarschuwing van een lezer. “Realiseert de UU zich hoeveel tijd er gaat zitten in het digitaal lezen van DUB. Men zou schrikken van de verloren werktijd.” Dat beschouwen we ook maar als een compliment.

DUB heeft vijf bonnen verloot van Meneer Smakers. De winnaars hebben van DUB bericht gekregen.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail