Maastrichtse wonderprofessor krijgt steun van 27 hoogleraren

Body: 

In een open brief steunen 27 hoogleraren van verschillende universiteiten de christelijke hoogleraar Onno van Schayck. Hij beweerde getuige te zijn geweest van een goddelijk wonder.

In een open brief steunen 27 hoogleraren van verschillende universiteiten de christelijke hoogleraar Onno van Schayck. Hij beweerde getuige te zijn geweest van een goddelijk wonder.

Van Schayck lag onder vuur na zijn uitspraken over het wonder dat hij meemaakte. In een filmpje over de relatie tussen geloof en wetenschap vertelde hij dat hij God direct zag optreden: een been dat te kort was, groeide aan na gebed. Het wonder was met röntgenfoto’s onomstotelijk aangetoond, stelde hij. Later bleek hij die foto’s niet meer te kunnen vinden.

Zijn uitspraken leidden tot protest. Een wetenschapper zou zoiets niet moeten zeggen, vonden critici. Vorige week trad Van Schayck terug als directeur van het Maastrichtse onderzoeksinstituut Caphri. Hij blijft wel als hoogleraar werken.

“We zijn verontrust dat het volgens sommige mensen blijkbaar niet is toegestaan dat een wetenschapper in een persoonlijk verhaal zijn opinie geeft naar aanleiding van zijn eigen ervaringen”, schrijven 27 hoogleraren, waaronder Lans Bovenberg (Tilburg), James Kennedy (UvA) en Cees Dekker (Delft). “Dit resulteert erin dat een wetenschapper in het openbaar alleen mag spreken over de huidige stand van zijn eigen vakwetenschap. Dat zou de vrijheid van meningsuiting voor wetenschappers zeer sterk beperken.” Zie het pdf met alle namen van de hoogleraren.

De brief staat op ForumC, een christelijk platform voor geloof en wetenschap. De hoogleraren hebben binnen 24 uur hun steun betuigd, aldus de opstellers.

“We moeten waken voor een klimaat waar ophef een maatstaf wordt voor wat iemand in het openbaar mag zeggen”, aldus de ondertekenaars. “In dat geval verruilt onze samenleving het maatschappelijk debat voor een lynchcultuur.” Ze vinden dat “juist wetenschappers” de ruimte moeten krijgen om dwarse uitspraken te doen.

Al eerder kwam een Maastrichtse hoogleraar van hetzelfde onderzoeksinstituut in opspraak na zijn getuigenis van een wonder. Kinderlongarts Edward Dompeling had op een evangelisatiereis in Birma meegemaakt dat blinde kinderen na gebed weer konden zien. Dat bleek bij nader inzien niet te kloppen. De universiteit noemde de kwestie een privéaangelegenheid.

Facebook Twitter Whatsapp Mail