Medezeggenschap heeft vragen over benoemingen binnen UU

Body: 

Had er niet een vacature moeten uitgaan voor de vervanging van de algemeen directeur van de UU? En is het benoemen van de nieuwe algemeen directeur wel volgens de regels gegaan? Dat vragen de Dienstraad en de Universiteitsraad zich af.

Had er niet een vacature moeten uitgaan voor de vervanging van de algemeen directeur van de UU? En is het benoemen van de nieuwe algemeen directeur wel volgens de regels gegaan? Dat vragen de Dienstraad en de Universiteitsraad zich af.

Op het moment dat algemeen directeur van de Universiteit Utrecht Joop Kessels te kennen gaf dat hij zijn functie per 1 januari 2017 neerlegt, werd meteen zijn opvolger bekendgemaakt. Dat leidde tot vragen bij zowel de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst als de Universiteitsraad. Is dit de normale gang van zaken rondom personeelswisselingen? Had de vacature niet eerst in de hele organisatie uitgezet moeten worden?

De twee medezeggenschapsraden hebben vragen over de procedure. Zo was helemaal niet bekend dat de functie van algemeen directeur vrij kwam. De raadsleden vroegen zich ook af of er mogelijk geen andere geschikte kandidaten binnen de UU waren geweest? Misschien hadden zich nog verrassende kandidaten gemeld, zeiden de raadsleden, als er een vacature was geweest.

Benoemen mag, een vacature uitzetten is niet verplicht
Volgens directeur Human Resources Aletta Huizenga past de procedure in het personeelsbeleid van de UU. Ze antwoordt in algemene zin: “Als er een positie vrijkomt, mag je als vacaturehouder binnen het eigen mandaatgebied iemand benoemen op een functie als je weet dat er een geschikte kandidaat in huis is. Dat  past ook in het loopbaanbeleid van de universiteit.”

Wanneer er geen geschikte kandidaat is, zijn er verschillende mogelijkheden om op zoek te gaan naar een nieuwe collega. Wanneer er een vacature is, gaat deze in eerste instantie naar de UU’ers die vanwege een reorganisatie met ontslag bedreigd worden, legt Huizenga uit. Daarna kun je in- en/of extern zoeken naar kandidaten. Dat kan met een traditionele vacature in de krant, of de vacature bekend maken via een e-mail aan collega’s.

Voor de positie van algemeen directeur die negen centrale directies in het Bestuursgebouw aanstuurt, werd deze procedure niet wenselijk gevonden. Het College van Bestuur stelde een profiel op en een benoemingsadviescommissie gaf advies over de geschiktheid van de kandidaat. De benoemingsadviescommissie bestond uit een directeur van de UBD, een faculteitsdecaan, een faculteitsdirecteur en twee leden van het College van Bestuur. Het profiel is niet openbaar gemaakt.

De nieuwe algemeen directeur is Leon van de Zande, nu directeur van de Directie Onderwijs & Onderzoek. Hij verving Kessels al tijdens diens sabbatical. Het is niet de eerst keer dat Van de Zande Kessels opvolgt. Voordat Van de Zande directeur O&O werd, was Kessels dit

De vraag is of het niet altijd beter is om een vacature open te gooien. Daarover doet Huizenga geen uitspraak. “De vacaturehouder wil de beste kandidaat, en als deze al in huis is, dan hoeft er niet buiten het mandaatgebied geworven te worden.” Het zijn twee kanten van een medaille, zegt ze. “Iedereen is op zoek naar de beste kandidaat. Daarbij speelt enerzijds loopbaanbeleid een rol en wil men de beste kandidaat en anderzijds wil men graag kansen voor iedereen.”

Inmiddels is er ook een nieuwe directeur O&O. Esther Stiekema, nu hoofd onderzoeksbeleid bij O&O, is na een interne selectieprocedure benoemd tot directeur per januari 2017.

Facebook Twitter Whatsapp Mail