Meevallers begroting zorgen voor discussie over werkdruk docenten

Body: 

De universitaire begroting voor 2013 biedt ruimte voor investeringen in onderwijs en onderzoek. De vraag is of daarmee ook de hoge werkdruk van docenten kan worden verlaagd.

De universitaire begroting voor 2013 biedt ruimte voor investeringen in onderwijs en onderzoek. De vraag is of daarmee ook de hoge werkdruk van docenten kan worden verlaagd.

Het Utrechtse universiteitsbestuur presenteerde deze week een begroting (pdf) voor 2013 die behoorlijk positief uitpakt. De UU heeft immers extra middelen (3,5 miljoen) te besteden. Dat geld kreeg de universiteit van het ministerie, omdat de UU als enige universiteit het stempel ‘excellent’ kreeg toegekend voor de prestatieafspraken die zij opstelde.

Ook een niet-verwachte prijscompensatie en het terugdraaien van de langstudeermaatregelen waren meevallers vanuit Den Haag. De vrij besteedbare middelen stijgen uiteindelijk met 4 miljoen, terwijl een daling van 5,7 miljoen was voorzien.

Universiteitsraadsleden zijn vanzelfsprekend blij met de gunstige cijfers. Toch maken zij zich zorgen. Een deel van het geld is immers bestemd om de afspraken met het ministerie na te komen. Docenten zullen extra inspanningen moeten leveren voor initiatieven als de nieuwe matchingsprocedure of de nieuwe honoursprogramma’s. “En het loopt docenten nu al over de schoenen”, stelde raadslid Diederik Raven tijdens een commissievergadering van de universiteitsraad.

Collegelid Hans Amman en rector Bert van der Zwaan deden deze week hun best om duidelijk te maken dat het beschikbare geld voor de onderwijsvernieuwingen ook gebruikt moet worden om extra inzet van docenten te compenseren. Daarnaast zijn er middelen vrijgemaakt voor verdere docentprofessionalisering. Op termijn moeten alle investeringen leiden tot een beter en efficiënter onderwijsproces en daarmee ook tot een beperking van de werkdruk.

Moet het universiteitsbestuur dat verhaal dan niet beter communiceren, vroegen de raadsleden zich tijdens commissievergaderingen af. Bij de koffieautomaat hoorde Diederik Raven vooral gemopper over het College van Bestuur dat niet wist wat zich op de werkvloer afspeelde.

Volgens collegelid Hans Amman is er echter sprake van een fundamenteel probleem waar hij moeilijk tegenop kan communiceren. “Nederland heeft gewoon te weinig geld over voor onderwijs. Het bedrag dat wij per student krijgen, loopt alleen maar terug. Tegelijkertijd nemen de eisen die er vanuit de maatschappij en de politiek aan het onderwijs worden gesteld alleen maar toe. Docenten moeten steeds meer doen voor steeds minder geld. Dat is het grotere verhaal. En daarvoor moet je toch echt naar Den Haag.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail