De wc-krant van de faculteit Geneeskunde

Mogelijkheid wc-krant-pilot Sociale Wetenschappen op korte termijn besproken

Body: 

De faculteitsraad van Sociale Wetenschappen wil, net zoals Geneeskunde, een wc-krant met medezeggenschapsnieuws. Het faculteitsbestuur wil na lang aandringen van de raad een kleine pilot overwegen.

De studenten van de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen willen graag een wc-krant om het contact met de achterban te versterken. De wc-krant is volgens de studenten een laagdrempelig middel om informatie vanuit het Faculteitsbestuur en de medezeggenschapsraad te verspreiden onder studenten en medewerkers van de faculteit. De studenten vinden de wc-krant een goed uit te voeren idee, maar vanuit de faculteit zijn er een aantal organen die hier “moeilijk over doen”, aldus de studentgeleding.

De wc-krant zou in een lijst komen te zitten die aan de wc-deuren van de faculteit bevestigd moet worden. Elke vier tot zes weken nou er na een faculteitsvergadering een nieuwe krant moeten komen met nieuws uit de medezeggenschap. Het gaat in totaal om 28 toiletblokken in het Langeveld gebouw en het Sjoerd Groenmangebouw in de Uithof.

Afspraak op korte termijn

Frank Jan van Dijk, directeur bedrijfsvoering, wil de krant niet. Hij heeft hiervoor argumenten. Eisen van de brandweer, de hygiëne en de beschadiging van de toiletdeuren, lijken de grootste struikelblokken te zijn. Ook is hij bang voor de precedentwerking. In het verleden zijn er afspraken gemaakt in de raad over de manier van communiceren naar de studenten van de faculteit. Alle communicatie vanuit de medezeggenschap verloopt nu via de prikborden en tafels, waar ook alle studieverenigingen hun informatiemateriaal kunnen plaatsen. Van Dijk wil niet dat ook de studieverenigingen een wc-krant eisen voor hun promotiemateriaal.

De studenten brengen hier tegenin dat Geneeskunde klaarblijkelijk geen problemen heeft met de brandweer en de hygiëne. Ook zeggen zij dubbelzijdig tape beschikbaar te hebben, dat geen sporen achterlaat wanneer de krant ooit weer verwijderd moet worden. Over de precedentwerking zijn de studenten duidelijk. Ze melden dat de krant informatie over de faculteit en de medezeggenschap levert aan de studenten. Het is geen promotiemateriaal. Volgens de studenten kunnen er afspraken worden gemaakt over dit onderscheid.
“Het begint op een principekwestie te lijken”, zegt Frank Jan van Dijk. De studenten vinden dat andersom ook.

Na lang aandringen van de studenten en personeelsleden mogen de studenten binnenkort het dubbelzijdige tape demonstreren aan de directeur en het hoofd huisvesting & services Miranda van Heesch. Dit om te laten zien dat de tape sterk genoeg is en dat het na verwijdering geen beschadigingen achterlaat op de deur van het toilet.

Tijdens deze afspraak wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om een pilot uit te voeren. Hoewel de studenten vroegen om een pilot voor tien tot vijftien toiletblokken, vindt de directeur vijf het maximum. De directeur wil voorafgaande aan het overleg met Van Heesch en de studenten geen toezeggingen doen over deze pilot.

WC-krant faculteit Geneeskunde

De faculteit Geneeskunde heeft sinds het voorjaar van 2017 een wc-krant op elk toilet in het faculteitsgebouw. De krant bevalt goed bij zowel de medewerkers als de studenten. “Het is voor ons een manier om laagdrempelig te laten weten wat er speelt op de faculteit,” zegt student Dorine Klei, voorzitter van de Onderwijs & Onderzoeksraad. “Wat we in elk geval merken is dat meer studenten en medewerkers bekend zijn met ons bestaan.”

Bij het tot stand komen van de krant op de toiletten waren meerdere partijen betrokken. De coördinatie van het project is gedaan door de facilitaire dienst, die de frames heeft aangeschaft en laten ophangen. Daarnaast was ook de schoonmaakdienst erbij betrokken, omdat zij er een extra taak bij krijgen.

 “Toen ons idee eenmaal genoeg bekendheid had en verschillende partijen in de faculteit erachter stonden, was de krant eigenlijk snel tot stand gebracht,” aldus Dorine Klei.

Facebook Twitter Whatsapp Mail