Nieuwe cao: 3 procent erbij

Body: 

Werknemers van Nederlandse universiteiten krijgen een loonsverhoging van 3 procent. Ook komt er een eenmalige uitkering van 350 euro bruto. Werkgevers en bonden sloten vrijdag een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao.

Werknemers van Nederlandse universiteiten krijgen een loonsverhoging van 3 procent. Ook komt er een eenmalige uitkering van 350 euro bruto. Werkgevers en bonden sloten vrijdag een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao.

De lonen van de 50.000 werknemers worden per 1 januari met 2 procent verhoogd. Vanaf 1 januari 2016 komt er nog eens 1 procent bij.Op 1 juni 2016 wordt bovendien eenmalig een bedrag van 350 euro bruto uitgekeerd. Dat staat in het onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao dat de universiteiten vrijdag met de bonden sloten. De vereniging van universiteiten VSNU maakte de overeenkomst via een persbericht bekend.

Universiteiten gaan zich inzetten voor meer vaste banen in het onderwijs en onderzoek. In het onderhandelingsakkoord is sprake van een maximum van 22 procent van het aantal fte´s voor docenten, hoofddocenten en hoogleraren dat uit tijdelijk personeel mag bestaan.

Momenteel heeft de helft van de ‘docenten’ en 30 procent van de ‘universitair docenten’ een tijdelijke aanstelling, blijkt uit eerdere cijfers van de universiteiten zelf. Maar onder hoofddocenten en hoogleraren is dat percentage veel lager: 4 en 6 procent. Al met al heeft momenteel 23,8 procent van deze wetenschappelijk medewerkers een tijdelijke aanstelling.

Verder zijn er afspraken gemaakt over het loopbaanperspectief van onderzoekers met tijdelijke contracten. Ze worden bijvoorbeeld geschoold in het schrijven van subsidieaanvragen en krijgen tijd om de vereiste kwalificaties voor onderwijs behalen. 

Ook is er aandacht voor promovendi. Zij krijgen de gelegenheid om de ‘vereiste kwalificaties voor een verdere carrière in de wetenschap’ te behalen, aldus het akkoord, en anders worden ze beter voorbereid op een carrière buiten de universiteit.

Het nieuwe akkoord moet nog worden voorgelegd aan de achterban van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Als die instemmen is de nieuwe cao van kracht van januari 2015 tot 1 juli 2016.

Facebook Twitter Whatsapp Mail