Nieuwe cao: salarisverhoging van 1,4 procent

Body: 

De universiteiten hebben een nieuwe cao. De salarissen gaan met terugwerkende kracht vanaf januari 2017 nog eens omhoog met 1,4 procent. Ook stijgen de salarissen voor de jeugd fors. De cao loopt tot 1 juli 2017.

“Aanvankelijk wilden we een cao met een langere looptijd”, legt Jan Boersma van vakbond FNV uit tijdens een cao-bijeenkomst aan de UU. “Maar de werkgever wil wachten tot er een nieuw kabinet is omdat nu onduidelijk is wat er politiek gaat veranderen. Daarom loopt de nieuwe cao tot en met 30 juni 2017. Deze blijft van kracht tot er een nieuwe cao is. De onderhandelingen daarvoor gaan zeer waarschijnlijk na de zomer beginnen. Die cao krijgt een langere looptijd denken wij.”

Op 15 mei kwamen de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de vier vakbonden FNV, CNV, Vawo en FBZ tot een akkoord. Alle werknemers krijgen met terugwerkende kracht een salarisverhoging van 1,4 procent vanaf januari 2017. Deze komt bovenop de verhoging van 0,8 procent die de universiteiten vanaf januari 2016 op eigen initiatief al hadden gegeven. De jeugd gaat er flink op vooruit in deze nieuwe cao. De jeugdschalen krijgen er 5 procent bij. De jeugdschaal van 21-jarigen verdwijnt en wordt een gewone schaal, wat voor deze groep ook een financieel voordeel oplevert.

Een ander belangrijk thema in de afgesloten cao is de werkdruk. Op dit onderwerp liepen de onderhandelingen eerder vast. Nu is afgesproken dat alle universiteiten voor het einde van 2017 met een plan van aanpak komen om de werkdruk tegen te gaan. Dit plan moet in het lokaal overleg (het overleg tussen werkgever en vakbonden op elke universiteit) worden besproken.

Een andere afspraak is de “reparatie” van het derde ww-jaar. De wetgeving omtrent de werkloosheidsuitkering is veranderd waardoor werknemers die ontslagen zijn niet drie maar zo'n twee jaar een uitkering krijgen. De universiteiten gaan nu uit eigen zak het derde jaar ww betalen.

Wat wil de werknemer nog meer?
Tijdens de ledenraadpleging aan de UU op 10 mei werd ook alweer vooruit gekeken. Wat willen de leden in de volgende cao regelen? Bij die bijeenkomst wordt het tegengaan van werkdruk nog steeds als onderwerp naar voren. Maar ook de flexibele contracten moeten aan bod komen. Universiteiten hebben bij de vorige cao beloofd dat maar 22 procent van alle werknemers een flexibel contract mag hebben. Hoe staat het daar mee?

Daarnaast noemen de leden de duurzame inzetbaarheid van de werknemers een thema voor verdere bespreking. Moeten universiteiten net als bij gemeenten, oudere werknemers minder uren laten werken ten gunste van jonge en nieuwe collega’s? Dit zogeheten generatiepact houdt in dat een oudere werknemer naar een werkweek van 60 procent gaat, daarvoor  een salaris krijgt alsof hij 80 procent werkt en de opbouw van zijn pensioen 100 procent blijft.

De twee ontwikkelingsdagen die elke medewerker heeft, moeten beter onder de aandacht worden gebracht. En dat zouden er misschien drie moeten worden. “Nu is vaak onbekend dat ze er zijn, hoe deze ingevuld kunnen worden en dat werknemers dus vrij kunnen krijgen”, aldus Boersma.

Meer weten over de nieuwe cao? Medewerkers met een solisID kunnen op intranet kijken of op de site van de VSNU.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail