Foto: DUB

Nu al moe van de U-raadsverkiezingen? Scoor een anti-hinderbandje

Body: 

De Universiteitsraadsverkiezingen zijn maandag begonnen. Om te voorkomen dat UU’ers drie dagen lang ‘slachtoffer’ worden van campagnevoerende medezeggenschappers, heeft de U-raad besloten gele bandjes uit te delen aan mensen die al hebben gestemd of niet ‘lastig gevallen willen worden’.

Het plan voor de anti-hinderbandjes komt uit de koker van PvdUS-fractielid Eise Nota. Hij hoorde dat de universiteitsraad van de Universiteit Tilbrug werkte met een dergelijk systeem. “Het idee is dat mensen niet continue lastig gevallen worden”, aldus Eise. “Op de eerste dag van de verkiezingen valt het nog mee hoeveel vervelende reacties je krijgt als je mensen vraagt om te stemmen, maar op de tweede en zeker de laatste dag vinden mensen het niet leuk meer om telkens aangesproken te worden door verschillende partijen. En ook voor ons is het vervelend om de hele tijd mensen aan te spreken die al gestemd hebben.”

Aangezien de reacties op het systeem in Tilburg positief waren, stelde Eise voor om het anti-hinderbandje ook in Utrecht uit te proberen. Dat voorstel is enthousiast ontvangen door zowel de student- als docentgeleding van de U-raad. UU’ers krijgen de bandjes nadat ze gestemd hebben, maar ze kunnen een kandidaat ook vragen om een bandje als ze niet aangesproken willen worden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail