Oud hoofddirecteur DUO krijgt als adviseur veel geld

Body: 

De voormalige hoofddirecteur van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Chris Spanjaard, heeft bij zijn vertrek in 2008 de afspraak gemaakt dat hij als adviseur op de loonlijst blijft staan. Vorig jaar verdiende hij 226 duizend euro, ruim boven de norm.

Het salaris komt neer op 847 maanden basisbeurs voor uitwonenden of 75 langstudeerboetes. In 2010 verdiende deze adviseur nagenoeg hetzelfde bedrag, blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van OCW.

De voormalige hoofddirecteur van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Chris Spanjaard, heeft bij zijn vertrek in 2008 de afspraak gemaakt dat hij als adviseur op de loonlijst blijft staan. Vorig jaar verdiende hij 226 duizend euro, ruim boven de norm.

Het salaris komt neer op 847 maanden basisbeurs voor uitwonenden of 75 langstudeerboetes. In 2010 verdiende deze adviseur nagenoeg hetzelfde bedrag, blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van OCW.

Spanjaard maakte in 2008 afspraken met de raad van toezicht en de secretaris-generaal van het ministerie. Het contract loopt tot eind volgend jaar door. Dat het salaris nog steeds licht stijgt, hoort er ook bij.

“Het is juridisch niet mogelijk deze oude afspraken open te breken”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. “Het beleid rondom topinkomens is de afgelopen jaren fors gewijzigd. Het spreekt voor zich dat we dit soort afspraken nu niet meer zouden maken.”

Bij verschillende onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs heeft het ministerie van OCW geld teruggevorderd, omdat nieuwe of herbenoemde bestuurders te veel verdienden. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Hogeschool Inholland en de TU Delft. Het geld zou niet doelmatig besteed zijn.

De vorige minister van Onderwijs, PvdA’er Ronald Plasterk, hamerde direct na zijn aantreden in 2007 op een salarisplafond in de publieke sector. Ondanks die politieke lijn zijn de afspraken met Spanjaard gemaakt.

Volgens de ‘wet normering bezoldiging topfunctionarissen’ mogen topbestuurders van publieke en semipublieke instellingen hoogstens 223.666 euro verdienen. Voor hogeschoolbestuurders is het maximum ruim 195 duizend euro.

Facebook Twitter Whatsapp Mail