Promovendi starten alternatieve promotorverkiezing

Promovendi uit de Graduate School Life Sciences (GSLS) zijn een alternatieve promotorverkiezing gestart voor de hoogleraar die zijn of haar promovendi het best begeleidt en het meest inspireert.

Initiatiefnemers Rosalie Schnoor, Peter-Paul Zwetsloot en Genoveva Keustermans van de PhD-council van de GSLS leggen uit dat zij zich mede hebben laten inspireren door de discussies in het kader van Science in Transition. “Wij hebben onderling veel gepraat over thema’s zoals wetenschappelijk kwaliteit versus kwantiteit en het publiceren om het publiceren. Wat vinden we er zelf van, was de vraag, wat betekent het huidige onderzoekklimaat voor ons als promovendi en wat kunnen wij in deze discussie inbrengen?"

“We kwamen toen onder andere uit bij de promotor van het jaar-verkiezing van DUB. Wat verwachten wij eigenlijk van een goede promotor, was de vraag. Het begeleiden van grote aantallen promovendi is natuurlijk een prestatie van formaat, maar het zegt niets over de manier waarop dat gebeurt. Wij vroegen ons af of er geen verkiezing denkbaar was die meer rekening zou houden met wat iemand tot een goede en inspirerende promotor maakt.”

Dit idee van grassroots promovendi-initiatief Pro-Motion werd ingebed in de PhD-council van de GSLS en mondde uit in het besluit om op inhoudelijke gronden een eigen promotor van het jaar te kiezen, in het huidige taalkundige klimaat uiteraard ‘Supervisor of the Year’ genoemd. “We hebben alle promovendi binnen onze graduate school benaderd met de vraag of hun promotor voor die titel in aanmerking komt. Zo ja, dan konden zij hem of haar nomineren op basis van een motivatie van maximaal 200 woorden. We hebben ons daarbij laten inspireren door de manier waarop de nominaties voor de docent van het jaar tot stand komen.”

De oproep had succes, want in totaal werden eind vorig jaar zeventien promotoren uit de verschillende Life Sciences-faculteiten door hun promovendi voorgedragen voor de titel. Uit die longlist kiezen de initiatiefnemers binnenkort de vijf beste kandidaten, waarna zij met de promovendi van die vijf hoogleraren een gesprek zullen voeren om op basis daarvan een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. “We doen dat op deze manier omdat bij de verkiezing voor docent van het jaar de kwaliteit van de voordracht van de studievereniging soms een belangrijker rol lijkt te spelen dan de kwaliteit van de docent zelf. Dat willen wij voorkomen.”

Een veelgehoorde reactie op de oproep was de vraag of in plaats van de promotor niet de copromotor mocht worden genomineerd. Deze nominaties zijn ook meegenomen, al was dit aanvankelijk niet de bedoeling, onder meer omdat het volgens de initiatiefnemers juist belangrijk is dat een promotor zelf intensief bij het onderzoek van zijn of haar promovendi betrokken is. “Toch denken we erover om dit jaar ook de beste copromotor in het zonnetje te zetten, en hier volgend jaar een officieel vervolg aan te geven.”

Nu de eerste verkiezing een succes lijkt te worden, denken de initiatiefnemers er ook over om voor volgende jaren de andere Utrechtse Graduate Schools bij hun initiatief te betrekken. “Dit jaar was dat logistiek nog een stap te ver, maar het is zeker onze ambitie om op termijn te kijken of de verkiezing van de Supervisor of the year van de hele Universiteit Utrecht haalbaar is.”

De naam van de Supervisor of the year zal op vrijdag 12 februari bekend worden gemaakt tijdens de jaarlijkse PhD dag van de Graduate School Life Sciences. 

Advertentie