Rechten denkt na over instellen numerus fixus na grote toestroom eerstejaars

Body: 

Het departement Rechtsgeleerdheid overweegt om opnieuw een numerus fixus in te stellen. Dit jaar werd deze afgeschaft en verwelkomde de opleiding zo’n 930 eerstejaars, ruim 200 meer dan de jaren daarvoor.

Het departement Rechtsgeleerdheid overweegt om opnieuw een numerus fixus in te stellen. Dit jaar werd deze afgeschaft en verwelkomde de opleiding circa 930 eerstejaars. Dat waren er ruim 200 meer dan de jaren daarvoor, toen de fixus nog wel gold.

Om onder meer de toestroom van eerstejaars te reguleren, stellen populaire opleidingen vaak een studentenstop in. In Utrecht geldt onder meer bij Psychologie, Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Diergeneeskunde een numerus fixus. Ook Rechtsgeleerdheid heeft enkele jaren een fixus gehad. Voor dit collegejaar werd die afgeschaft. Het gevolg was een enorme toename aan inschrijvingen. Uiteindelijk zijn circa 930 studenten begonnen aan de rechtenopleiding; 200 meer dan vorig jaar.

Hoofd van het departement Ton Hol: “Hoewel de inschrijfcijfers nog niet definitief zijn, hebben we een grote toename aan eerstejaars. We hebben dat goed kunnen opvangen, maar we weten niet of we volgend jaar weer zo veel studenten willen begroeten. Daarom overwegen we om opnieuw een numerus fixus in te stellen.”

Het departement moet via een officiële procedure een fixus aanvragen. Maar of ze ook echt overgaan tot het instellen van een studentenstop wordt volgende maand pas duidelijk. “Eerst moeten we precies weten hoeveel eerstejaars we exact hebben. Ook willen we weten hoeveel eerstejaars de zusterfaculteiten hebben binnengekregen.”

De Utrechtse opleiding was niet de enige rechtenstudie die de numerus fixus opgaf. Ook Nijmegen, Groningen, Maastricht en Tilburg schaften de studentenstop af. De twee Amsterdamse universiteiten en de universiteit van Leiden behielden echter de fixus. “Het zou kunnen dat er daarom extra veel studenten voor Utrecht hebben gekozen vanwege de fixus bij de andere universiteiten in de Randstad.”

Maar er kan nog een oorzaak zijn. “Wat ook mogelijk is, is dat álle rechtenopleidingen meer inschrijvingen hebben gekregen. Dat kan dan weer het gevolg zijn van het nieuws dat de basisbeurs vanaf volgend collegejaar wordt afgeschaft. Want wie dit jaar begon met een studie, behoudt die basisbeurs.”

In oktober wordt duidelijk of de rechtenopleiding een fixus instelt. Dit omdat de eerste voorlichtingsdag voor bachelors in november is. De beslissing is afhankelijk van de definitieve instroomcijfers van alle Nederlandse rechtenopleidingen. Om landelijk een evenwichtige instroom te krijgen, moet ook duidelijk worden of andere rechtenopleidingen volgend collegejaar gaan voor een studentenstop.

Facebook Twitter Whatsapp Mail