Caesor voor de Rubicon. Afbeelding uit On the shores of Great Seas van E. M. Synge

Rubiconbeurs voor vier Utrechtse onderzoekers

Body: 

Vijftien onlangs gepromoveerde wetenschappers gaan met een Rubicon-beurs naar het buitenland om onderzoek te doen. Opnieuw vielen er meer vrouwen dan mannen in de prijzen.

Eén onderzoeker van de Universiteit Utrecht, één van het UMC Utrecht en twee van het Utrechtse Hubrecht Instituut van de KNAW maken deel uit van het vijftiental gelukkigen. Drie daarvan gaan naar de Verenigde Staten, één naar Zweden (zie onder).

Negen vrouwen en zes mannen krijgen de onderzoeksbeurs van NWO, waarmee ze twee jaar aan de slag kunnen bij een buitenlandse onderzoeksinstelling. Het is opvallend dat er zoveel beurzen naar vrouwen gaan, want onder de aanvragers waren ze in de minderheid.

Slechts één op de zeven mannen (zes van de 43) kwam door de selectie. Onder vrouwen was dat één op de vier (negen van de 37). Vrouwen kregen vorig jaar ook al vaker een beurs dan mannen.

Twaalf laureaten vertrekken naar de Verenigde Staten, de andere drie naar Groot-Brittannië, België en Zweden. Ze doen onderzoek naar allerlei verschillende onderwerpen, van vloggen in het onderwijs tot het opsporen van uitzaaiingen in lymfeklieren.

Jaarlijks helpt NWO zo’n zestig wetenschappers met een Rubiconbeurs op weg. In totaal wordt er zeven miljoen euro toegekend, verdeeld over drie rondes. Het programma krijgt veel lof van laureaten: voor relatief weinig geld krijgt de Nederlandse wetenschap een schat aan internationale ervaring.

De Utrechtse beurswinnaars met projectbeschrijvingen van NWO:

Benedetta Flebus gaat van het Instituut voor Theoretische Fysica van de UU naar de University of California in Los Angeles (UCLA)

Project: De magnetische charme van topologische defecten
Defecten zijn niet altijd zo slecht als ze klinken. In dit project wordt onderzocht hoe topologische defecten in magnetische materialen gebruikt kunnen worden om informatie efficiënt te verzenden in het klassieke en het kwantummechanische regime.

András Spaan gaat van het Universitair Medisch Centrum Utrecht naar The Rockefeller University in New York

Project: Een gat in de genen?
Staphylococcus aureus, verwekker van levensbedreigende infecties, maakt porievormende toxines die cellen van het afweersysteem doden. Spaan gaat onderzoeken of erfelijke afwijkingen in de afweer van kinderen tegen deze toxines hun gevoeligheid voor ernstige infecties met deze bacterie kan verklaren.

Manda Arbab gaat van het Hubrecht Instituut naar Harvard

Project: Letters uitwisselen in patiënten DNA
SMA is een ernstige genetische aandoening waardoor baby’s verlamd raken en sterven. Het wordt veroorzaakt door een enkele verkeerde letter in de DNA-code van deze patiënten. Met behulp van nieuwe technologieën willen de onderzoekers het DNA van deze patiënten corrigeren.

Britta Bouwman gaat van Hubrecht Instituut naar het Karolinska Instituut in Stockholm

Project: Oncogen-geïnduceerde DNA-breuken: waar, wanneer en hoe?Geactiveerde oncogenen ontregelen cellulair processen en creëren zo DNA-breuken die uiteindelijk bijdragen aan kankerontwikkeling en verslechtering. In dit project zoekt de onderzoeker uit hoe en waar die breuken precies ontstaan, en waarom sommige stukken DNA extra breekbaar zijn.     

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail