Sociale Wetenschappen maakt in drie jaar alle masters Engelstalig

Body: 

De faculteit Sociale Wetenschappen gaat in een periode van drie jaar alle masters Engelstalig maken. De eerste masters maken die stap al in september. Bij docenten bestaan nog wel twijfels over de haalbaarheid en de kwaliteit.

Nog elf eenjarige masters van de faculteit Sociale Wetenschappen zullen de komende drie jaar Engelstalig worden. Vier gaan al deze zomer om, de andere in 2017 of 2018. Het idee is om van FSW een internationale faculteit te maken. De tweejarige masters zijn al in het Engels, één eenjarige master is afgelopen zomer al overgestapt.

De faculteit Sociale Wetenschappen gaat in een periode van drie jaar alle masters Engelstalig maken. De eerste masters maken die stap al in september. Bij docenten bestaan nog wel twijfels over de haalbaarheid en de kwaliteit.

Nog elf eenjarige masters van de faculteit Sociale Wetenschappen zullen de komende drie jaar Engelstalig worden. Vier gaan al deze zomer om, de andere in 2017 of 2018. Het idee is om van FSW een internationale faculteit te maken. De tweejarige masters zijn al in het Engels, één eenjarige master is afgelopen zomer al overgestapt.

Het is een ingrijpend proces en daarom vroeg het faculteitsbestuur een onderzoeksgroep te adviseren welke ondersteuning de docenten nodig hebben bij de overgang naar de Engelstalige master. Vorige week presenteerden ze hun bevindingen in de faculteitsraad.

Uit hun onderzoek blijkt dat nog lang niet alle docenten weten waarom de faculteit de masteropleidingen Engelstalig wil maken. Het bestuur zou dit meer duidelijk moeten maken, zeggen de onderzoekers. Vice-decaan Marcel van Aken zegt zich actief op te stellen om de beweegredenen bekend te maken. “Wij willen een internationale faculteit worden omdat we denken dat we studenten zo beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Waar je ook werkt, het is altijd goed als je internationaal bent opgeleid.” 

Maar soms gaan de zorgen verder. Zo vrezen meerdere docenten dat het aantal Nederlandse studenten zal teruglopen zonder dat dit gecompenseerd wordt door het aantal studenten uit het buitenland. Ook zijn ze bang dat de kwaliteit van het Engels van internationale studenten onvoldoende is. De docenten wensen bovendien meer ondersteuning bij het omzetten van een Nederlandstalig naar een Engelstalig programma.  Daarnaast vinden ze het vreemd om een Engelstalige cursus te geven als er alleen Nederlandse studenten zijn.

Docenten hebben met name zorgen over masteropleidingen die georiënteerd zijn op de Nederlandse context. Bijvoorbeeld bij Psychologie, Pedagogiek of Sociologie. Moeten studenten die stage lopen bij een Nederlandse organisatie hun verslag in het Engels schrijven? En is het wel mogelijk om voor de internationale studenten een geschikte stage te vinden als ze geen Nederlands spreken?

Marcel van Aken denkt niet dat het aantal studenten zal teruglopen vanwege de Engelse taal. “Studenten weten dat een internationale opleiding goed is.” Hij wil de buitenlandse studenten dan ook niet aantrekken als compensatie, maar om een international classroom te creëren. En daarvoor moet je gericht internationale studenten werven, bijvoorbeeld in landen waar de faculteit al eerder goede ervaringen opdeed, en het Engels zal zeker een criterium zijn bij de selectie.

Van Aken begrijpt de aarzeling als het gaat om masters die veelal opleiden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. “Maar ook daar is het opgeleid zijn in een internationale context een voordeel. Ook als je komt te werken bij de GGZ in Utrecht of als socioloog bij de beleidsafdeling van de gemeente Apeldoorn is het een pre als je een internationaal georiënteerde master hebt gedaan. Nederlandse problemen zijn geen geïsoleerde problemen, ook niet binnen de GGZ of bij gemeentelijk beleid. Ook in deze werksituaties hebben afgestudeerden baat bij internationale inzichten. Bovendien krijgen ze bijvoorbeeld ook te maken met mensen uit het buitenland. Voor de internationale studenten zul je goed moeten zoeken naar stages, bijvoorbeeld bij een internationale school.”

Hij geeft toe dat je niet alles in het Engels kunt doen. Bepaalde testen in de praktijk gaan over Nederlandse taal  en je zult ook een diagnose in een Nederlandstalig begeleidingsteam moeten kunnen bespreken. “Op die punten moeten we flexibel zijn”, zegt Van Aken. “Het gaat hier om een proces waarbij men al doende leert.”

De faculteit heeft drie miljoen euro uitgetrokken om de overgang soepel te laten verlopen. De faculteitsraad drong erop aan dat er ook nog genoeg geld is voor de laatste opleidingen die overstappen. Het mag niet zo zijn dat deze docenten te horen krijgen dat het potje leeg is.

Facebook Twitter Whatsapp Mail