Pannenbier en barbecue vorige week in het toekomstige onderwijsgebouw voor de bèta's en geo's. Het hoogste punt was bereikt. Foto's: Hans van Leeuwen.

Structureel extra miljoenen voor huisvesting faculteiten

Body: 

De faculteit Bètawetenschappen krijgt de komende drie jaar ruim 2 miljoen euro extra om de stijgende huisvestingslasten te betalen. Ook andere faculteiten krijgen meer geld.

De faculteit Bètawetenschappen krijgt de komende drie jaar ruim 2 miljoen euro extra om de stijgende huisvestingslasten te betalen. Ook andere faculteiten krijgen meer geld.

Het was vorig jaar het afscheidscadeautje van collegelid Hans Amman: 5 miljoen extra voor de faculteiten. Die dreigden immers vanwege de toenemende huisvestingslasten in steeds grotere problemen te komen. 

Amman moest ook wel een gebaar maken. De financiële druk op faculteiten schuurde met de grote overschotten op centraal niveau. Maar kort na de aankondiging van Ammans presentje kwamen er twijfels. Ging het nu om een eenmalig extraatje of om structureel geld? Dat bleef lang onduidelijk.

Tijdens faculteitsraadsvergaderingen van Bètawetenschappen en van Geesteswetenschappen konden verheugde decanen en directeuren afgelopen maand melden dat ze ook voor de lange termijn meer geld krijgen: de bèta’s ruim 2 miljoen en de Geesteswetenschappers ruim 1,7 miljoen. Ook Sociale Wetenschappen, Geowetenschappen en REBO krijgen iets meer armslag. Met Diergeneeskunde en Geneeskunde zijn er afwijkende afspraken over huisvestingsbudgetten.

De universiteit heeft niet alleen het totale universitaire budget voor huisvesting met 5 miljoen verhoogd. Er is ook sprake van een nieuwe verdeling. Die is gebaseerd op een berekening van de daadwerkelijke kosten die faculteiten de komende drie jaar maken voor hun huisvesting, maar ook voor zaken als schoonmaak en beveiliging. Elke faculteit heeft zelfs nog wat speelruimte, 3 procent van het budget. In 2018 zal een nieuwe verdeling worden gemaakt op basis van een prognose van de uitgaven tot en met 2021.

Facebook Twitter Whatsapp Mail