Studentbestuurder moet meer studiepunten halen

Body: 

Studenten die een bestuursbeurs willen, moeten volgens nieuwe regels gemiddeld 45 ects per jaar gehaald hebben. Ook wil de universiteit dat studenten tijdens hun bestuursjaar minstens één vak halen.

Studenten die een bestuursbeurs willen, moeten volgens nieuwe regels gemiddeld 45 ects per jaar gehaald hebben. Ook wil de universiteit dat studenten tijdens hun bestuursjaar minstens één vak halen.

Het Utrechtse verenigingsleven komt nog meer onder druk te staan. Studenten moeten als gevolg van een nieuwe regeling flink doorstuderen om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs. De nieuwe voorwaarden voor een beurs staan in een nota die naar de universiteitsraad is gestuurd. 

Als je als student in Utrecht een bestuursbeurs wilt krijgen, dan moet je momenteel gemiddeld 30 studiepunten (ects) per jaar gehaald hebben als je een beurs aanvraagt. Vanaf het studiejaar 2013-2014 gaat die norm omhoog naar 45 ects. Omdat de norm voor het bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar verhoogd is naar 45 ects, vindt de UU het "wenselijk" om ook de voorwaarden voor bestuursbeurzen aan te scherpen. Aangezien veel verenigingen voor aankomend studiejaar al een nieuw bestuur hebben geworven, is gekozen om de nieuwe voorwaarde pas in 2013 in te voeren. 

Ook wil de universiteit dat ontvangers van een beurs, ook fulltime bestuurders, gedurende hun bestuursjaar tenminste één vak halen aan de universiteit. Een maatregel die wel al komend studiejaar ingaat. Overigens is deze voorwaarde meer een wens dan een harde eis. De universiteit gaat niet controleren of de studentbestuurders wel écht een vak halen tijdens hun bestuursjaar. "Wij zijn niet van de control", zei collegevoorzitter Yvonne van Rooy maandag daarover in een commissievergadering universiteitsraad.

In de nieuwe voorwaarden staat niet alleen slecht nieuws voor studentenverenigingen. Masterstudenten behouden namelijk het recht op een bestuursbeurs, ook als de Tweede Kamer begin mei instemt met de afschaffing van de studiefinanciering in de masterfase. De universiteit biedt studenten in dat laatste geval de mogelijkheid om in de eerste twee jaar van hun masteropleiding toch een bestuursbeurs te ontvangen.

Een tegemoetkoming van de universiteit. Het profileringsfonds is immers gekoppeld aan de basisbeurs, waardoor het wettelijk niet meer verplicht zou zijn om masterstudenten te ondersteunen. In Groningen wordt de bestuursbeurs voor masterstudenten om die reden waarschijnlijk afgeschaft, schrijft de Groningse UK (pagina 4).

Utrechtse studenten blijft die versobering bespaard. "Gezien het belang van de rol van de studentenorganisaties in het Utrechtse studentenleven en de ontwikkeling van de individuele studenten" is het verdwijnen van de bestuursbeurs voor masterstudenten "niet wenselijk", schrijft de UU in de nota (pdf) over het profileringsfonds.

In een commissievergadering van de universiteitsraad werd maandag gediscussieerd over de nieuwe voorwaarden. Enkele studenten in de raad hadden wel wat kritische noten. Vooral over de sterk verhoogde studiepuntennorm. Is een gemiddelde studievoortgang van 45 studiepunten niet te hoog voor aanvragers van studiebeurzen, vroegen ze, zeker gezien de problemen die verenigingen toch al hebben om nieuwe bestuurders te vinden?

Collegevoorzitter Yvonne van Rooy toonde in de raad begrip voor die angst, en beloofde het komende jaar te laten inventariseren hoeveel van de dan actieve studiebestuurders de norm van 45 ects niet halen. Maar speculeren op een mogelijke heroverweging naar aanleiding van die inventarisatie, wilde Van Rooy niet.

Studentenvakbond Vidius stelt dat de nieuwe voorwaarden vooral ingegeven zijn door de financiële voordelen die de universiteit er mee behaalt. "Hoe langer studenten namelijk aan de universiteit blijven studeren, hoe meer geld ze kosten", reageert Vidius-voorzitter Tjolina Proost.

Uit de hoek van de gezelligheidsverenigingen klinkt ook teleurstelling. "De nieuwe voorwaarden voor een bestuursbeurs baren ons zorgen", zegt Paul den Tex van de Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (F.U.G.), het overkoepelende orgaan van zeven studentengezelligheidsverenigingen in Utrecht. Volgens hem hebben bestuurders heel weinig tijd om nog een vak te volgen en te halen. En een gemiddelde studievoortang van 45 ects is lastig voor bestuursleden, omdat ze vaak in het jaar vóór hun bestuursfunctie al heel druk zijn met allerlei commissies. "Dat is de weg omhoog naar een bestuursfunctie."

Den Tex betreurt de "opeenstapeling" van maatregelen die studentbestuurders treffen. Ook is de F.U.G. teleurgesteld dat de Universiteit Utrecht niet openstaat voor collegegeldvrij besturen, het idee van VVD en D66 waarbij studenten zich uitschrijven bij hun onderwijsinstelling met behoud van een bestuursbeurs. Op die manier zouden studentbestuurders niet de dupe worden van de langstudeerboete. Collegevoorzitter Van Rooy heeft meermaals gezegd dat van zo'n regeling geen sprake zal zijn aan de UU. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail