Studenten gematst na slecht gemaakt tentamen

Body: 

Het was een bijzondere tentamendag deze 12-12-2012. Een veel groter aantal dan gebruikelijk, mocht het vak Methoden, Technieken & Statistiek 1 van Sociale Wetenschappen herkansen - zelfs studenten die er eigenlijk geen recht op hadden.

Het was een bijzondere tentamendag deze 12-12-2012. Een veel groter aantal dan gebruikelijk, mocht het vak Methoden, Technieken & Statistiek 1 van Sociale Wetenschappen herkansen - zelfs studenten die er eigenlijk geen recht op hadden.

Na het afsluitende tentamen Methoden Technieken & Statistiek 1 van blok 1, bleek ongeveer 40 procent van de 1400 eerstejaars van de verschillende opleidingen van de faculteit Sociale Wetenschappen het tentamen niet gehaald te hebben. Een veel hoger percentage dan in voorgaande jaren. 15 procent van alle studenten had zelfs minder dan een 4 gehaald en had daardoor geen recht op een aanvullende toets ofwel een herkansing.

Zowel de docenten als de studenten schrokken van de uitslag. “Sommige studenten zeiden nog nooit een onvoldoende gehaald te hebben”, zegt onderwijsvoorzitter van het MTS-onderwijs en seniordocent Irene Klugkist.

Na analyse van het tentamen vond het team twee vragen te moeilijk. “Die hebben we cadeau gedaan. Maar nog steeds was het aantal onvoldoendes groter dan andere jaren.” Een oorzaak daarvoor werd niet zo snel gevonden. Daarom besloot Klugkist samen met het faculteitsbestuur dat alle studenten met een 5,5 of lager die wel voldaan hadden aan de inspanningsverplichting en aanwezigheidsplicht, het tentamen mochten herkansen. Hiermee is afgeweken van de OER, de Onderwijs en Examenregeling. Hierin staat dat alleen studenten een hertentamen mogen doen als ze een cijfer tussen de 5,5 en 4 hebben gehaald. 

Het hertentamen is inmiddels gemaakt door zo’n 500 studenten. “Een surveillant hoorde enkele enthousiaste reacties dat het tentamen dit keer beter te doen was. Maar we hebben ter voorbereiding extra colleges gegeven over bepaalde thema’s en inloopspreekuren georganiseerd. Daarvan is goed gebruik gemaakt.”

Na de kerstvakantie gaat het docententeam van Methoden, Technieken en Statistiek op zoek naar de oorzaak. “We hebben al wel gekeken naar de dingen die anders waren dan vorig jaar, maar het enige wat we misschien beter niet hadden kunnen doen, is de volgorde van de stof veranderen. Vvoor de rest kan er weinig zijn misgegaan door de wijzigingen.”

De faculteitsraad opperde nog of de huidige eerstejaars misschien minder slim zijn dan in voorgaande jaren? Klugkist: “Nee, dat is het ook niet. De tentamens van de parallelvakken zijn wel gewoon goed gemaakt. Ik denk dat de studenten misschien harder hebben geleerd voor die vakken dan voor MTS. Misschien hebben ze het tentamen onderschat.” Klugkist wil nog wel benadrukken dat bijna 60 procent van de eerstejaars dit tentamen wél in één keer haalde. “En net als altijd zaten daar ook studenten bij die een 8, 9 of 10 hebben gehaald.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail