Studenten slepen Hogeschool Utrecht voor de rechter

Body: 

Studenten medische hulpverlening dagen de Hogeschool Utrecht voor de rechter vanwege studievertraging. Ze eisen samen ruim een miljoen euro schadevergoeding.

Een groep van 75 studenten eist een schadevergoeding van 20.000 euro per student per jaar van de Hogeschool Utrecht. Omdat het niet mogelijk was een stage te vinden, een verplicht onderdeel van de opleiding, konden ze niet binnen vier jaar afstuderen. Dat zou volgens hen niet alleen hebben geleid tot extra studiekosten, maar ook tot een latere entree op de arbeidsmarkt.

Studenten medische hulpverlening dagen de Hogeschool Utrecht voor de rechter vanwege studievertraging. Ze eisen samen ruim een miljoen euro schadevergoeding.

Een groep van 75 studenten eist een schadevergoeding van 20.000 euro per student per jaar van de Hogeschool Utrecht. Omdat het niet mogelijk was een stage te vinden, een verplicht onderdeel van de opleiding, konden ze niet binnen vier jaar afstuderen. Dat zou volgens hen niet alleen hebben geleid tot extra studiekosten, maar ook tot een latere entree op de arbeidsmarkt.

Stageverleners vinden dat het geen zin heeft om studenten op te leiden, omdat het beroep van medisch hulpverlener niet is opgenomen in het BIG-register, waar bijvoorbeeld ook artsen en verpleegkundigen in geregistreerd staan. Zonder die registratie mogen afgestudeerden niet het beroep uitoefenen waarvoor ze zijn opgeleid.

Volgens de studenten had de Hogeschool Utrecht eerder moeten ingrijpen. Bij start van de opleiding in 2010 werd studenten voorgespiegeld dat ze met hun diploma aan de slag konden als ambulance- of anesthesiemedewerker, maar pas in 2014 werd er een verzoek gedaan om het beroep medisch hulpverlener op te nemen in het BIG-register.

“Het is schokkend om te zien hoeveel tijd het heeft gekost om te beseffen dat het noodzakelijk is om een BIG-registratie aan te vragen”, zegt Mark van den Hove in een verklaring. Hij is bestuurslid van het Landelijk Studenten Rechtsbureau, dat de groep bijstaat in de procedure.

“Het kan natuurlijk niet zo zijn dat studenten er pas halverwege hun studie achter komen dat hun diploma niets waard is”, aldus Den Hove. “Ze zijn nu opgeleid voor een beroep waarin zij niet werkzaam kunnen zijn.”  

De HU heeft eerder een regeling aangekondigd om studenten financieel te compenseren, maar die is volgens het rechtsbureau niet toereikend. De regeling vergoedt alleen extra studiekosten en geen inkomstenderving, en niet alle gedupeerde studenten kunnen er gebruik van maken.

In de zomer van 2014 besloot het ministerie van Volksgezondheid om het beroep van medisch hulpverlener bij wijze van experiment op te nemen in het BIG-register, maar die regeling treedt naar verwachting pas op 1 juli 2016 in werking. De algemene maatregel van bestuur, waarmee de minister medisch hulpverleners tijdelijk in het register kan zetten, is nog niet af.

De opleiding medische hulpverlening wordt niet alleen aangeboden door de Hogeschool Utrecht, maar ook door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Er is er ook een aan de Hogeschool Rotterdam, maar die studie was voorzichtiger en leidt voorlopig alleen op tot beroepen waarvoor geen BIG-registratie noodzakelijk is.

Facebook Twitter Whatsapp Mail