Studenten trouwe betalers van de zorgpremie

Body: 

Geen groep is zo betrouwbaar voor zorgverzekeraars als studenten. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week naar buiten bracht. Academici zijn betere betalers dan hbo’ers.

Geen groep is zo betrouwbaar voor zorgverzekeraars als studenten. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week naar buiten bracht. Academici zijn betere betalers dan hbo’ers.

Uit de  cijfers het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in totaal 275 duizend Nederlanders een ernstige betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar, waaronder één op de tien bijstandsgerechtigden en één op de twintig alleenstaande ouders.

Bij de studenten ligt dat percentage op 0,7 procent, dat zijn minder dan vierduizend studenten. Geen groep is zo betrouwbaar voor zorgverzekeraars als studenten. Alleen gehuwden zonder kinderen scoren net zo goed. Zijn ze niet getrouwd of hebben ze kinderen, dan hebben ze ook vaker betalingsproblemen.

In de oorspronkelijke tabel van het CBS blijkt een foutje geslopen. In eerste instantie sprong het verschil tussen hbo’ers en wo’ers in het oog. Volgens de tabel zou 0,3 procent van de hbo-studenten wanbetaler zijn, terwijl wo-studenten drie keer zo vaak (0,9 procent) een flinke schuld bij hun zorgverzekeraar hebben. Navraag levert op dat de gegevens van hbo en wo  per ongeluk zijn omgewisseld. Bij nader inzien blijken academici juist minder vaak in de problemen te komen dan hbo’ers. De fout wordt zo snel mogelijk rechtgezet, aldus het CBS.

Wanbetalers worden aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen, die de premie voor de basisverzekering rechtstreeks bij hun werkgever of uitkeringsinstantie gaat innen. Er komt een boete van dertig procent bovenop. De premie kost dan maandelijks zo’n 145 euro. Wie geen baan heeft, krijgt het Centraal Justitieel Incassobureau op zijn dak.

Facebook Twitter Whatsapp Mail