Studenten U-Raad zoeken steun voor plan BSA in tweede jaar

Meer gemotiveerde studenten naar de UU. Om dat te bereiken willen de studenten van de Universiteitsraad een bindend studieadvies in het eerste én tweede jaar. Om het College van Bestuur te overtuigen, zoeken ze steun van medestudenten.

Wat de studenten van de Universiteitsraad de laatste tijd vooral opvalt, is dat veel Utrechtse studenten onvoldoende gemotiveerd zijn. Er is een groep studenten die heel betrokken is, maar ook een grote groep die maar weinig inbreng heeft. Om van de Universiteit Utrecht een echt goede, concurrerende universiteit te maken, willen de studenten alleen de gemotiveerde studenten in huis halen.

“Wij denken dat een bsa in het tweede jaar daarbij goed kan helpen”, zegt studentraadslid Folkert de Jong. “Studenten blijven door die extra prikkel langer gemotiveerd om optimaal te presteren. Bovendien wordt zo het kaf tijdig van het koren gescheiden. Je kunt niet ontkennen dat er op de universiteit veel studenten rondlopen die eigenlijk thuis horen op een hogeschool.”

De studentleden willen nog niet zeggen hoe hoog het bsa in het tweede jaar zou moeten zijn. “Maar om het enig effect te geven, zou het toch minstens 45 ects moeten zijn. Als het CvB tegen een bsa in het tweede jaar zou zijn, is eventueel een bsa van 60 ects in het eerste jaar wel bespreekbaar.”

De belangrijkste reden voor de Universiteitsraad om vandaag een brief naar het College van Bestuur te sturen, is volgens De Jong dat steeds meer gemotiveerde studenten vinden dat ze last hebben van collega’s die er vanaf dag één met de pet naar gooien. “Veel studenten willen alleen maar hun diploma halen, en dan nog met zo weinig mogelijk inspanning. In die zin sluit ons voorstel ook aan bij de wensen van de actievoerders van De Nieuwe Universiteit. Die roepen voortdurend dat ze meer willen dan alleen de minimale leerstof.”

Daarom hebben de studentleden van de U-raad op hun medezeggenschapskolom op DUB een oproep geplaatst. Ze hopen meer studenten te vinden die het met hen eens zijn. “Die studenten kunnen dat aangeven op onze Facebook-pagina. Hoe meer steun we krijgen, hoe sterker we staan bij het College van Bestuur. Mochten er studenten zijn die het niet met ons eens zijn, dan kunnen ze dat ook laten weten. Maar dan moeten ze natuurlijk wel goede argumenten hebben.”

Advertentie