Studenten willen na afstuderen in Utrecht blijven

Utrechtse studenten vinden de sfeer in de stad erg prettig

Utrechtse studenten zijn uitermate tevreden met hun stad. Ondanks de zeer problematische woningmarkt denken veel studenten dat ze ook na afronding van hun opleiding nog in Utrecht wonen.

Van de Utrechtse studenten zegt 44 procent na het behalen van hun bul graag in Utrecht te blijven. Daarnaast geeft zo’n 21 procent aan een verlengd verblijf in Utrecht zeker niet uit te sluiten.

De gemeente Utrecht publiceerde deze gegevens vorige week in een rapport over de binding van hoogopgeleiden met de stad. Utrecht wil universitair afgestudeerden graag binnen de poorten houden. Dat is goed voor de aantrekkelijkheid van de stad en de werkgelegenheid.

De gemeentelijke notitie is gebaseerd op een onderzoek van een masterstudent stadsgeografie van de UU. Silver van Dijk liep vorig jaar een afstudeerstage bij de gemeente Utrecht. In die periode voerde hij een enquête uit onder 570 studenten. In november rondde Van Dijk zijn masterscriptie af.

Uit het onderzoek blijkt dat Utrechtse studenten uitermate tevreden zijn over hun stad. Vooral de culturele voorzieningen en de sfeer in de stad vallen in de smaak, maar ook over de bereikbaarheid en het winkelaanbod zijn studenten positief.

Buiten het hebben van familie of een geliefde in de stad, is de binding die studenten met de stad voelen een belangrijke reden om Utrecht niet te willen verlaten, zo stelt Van Dijk.

Daarnaast denken veel studenten dat de stad Utrecht goede vooruitzichten biedt op een baan. Ongeveer de helft schat de baankansen hoog in, slechts 9 procent is hier negatief over. Ook vinden behoorlijk wat studenten (38 procent) dat de stad Utrecht geschikt is om kinderen te laten opgroeien.

Studenten die in Utrecht willen blijven, dromen vooral van een huis in de omgeving van het Wilhelminapark of in een van de wijken ten oosten van het centrum: Vogelenbuurt, Tuinwijk of Wittevrouwen. Kanaleneiland en Overvecht zijn de minst geliefde wijken.

Van Dijk noemt het opmerkelijk dat studenten zich kennelijk niet laten afschrikken door de starre woningmarkt. Niet minder dan 65 procent van alle ondervraagden vreest dat het moeilijk tot zeer moeilijk wordt om een geschikte woning in de stad te vinden, zo blijkt uit de enquête.

De masterstudent waarschuwt echter: het verbeteren van de woningmarkt is wel degelijk belangrijk als de gemeente aantrekkelijk wil zijn voor hoogopgeleiden. Zo'n 70 procent van de ondervraagde studenten noemt de dure woningen als belangrijkste reden om te overwegen de stad te verlaten. Er is dus alle aanleiding om het aanbod aan starterswoningen te vergroten, aldus Van Dijk.

Advertentie