Schets van het Delftse studentencomplex dat in studiejaar 2014-2015 gereed moest zijn. Er zouden 521 studentenwoningen in komen. Foto: DUWO.

Studentenhuisvester stopt bouw studentenflat vanwege regeerakkoord

Body: 

Het contract voor de bouw van een grote nieuwe studentenflat in Delft lag klaar, maar Nederlands grootste studentenhuisvester DUWO tekent het niet. De aangekondigde kabinetsmaatregelen zouden de investering onmogelijk maken.

Het contract voor de bouw van een grote nieuwe studentenflat in Delft lag klaar, maar Nederlands grootste studentenhuisvester DUWO tekent het niet. De aangekondigde kabinetsmaatregelen zouden de investering onmogelijk maken.

“Als de kabinetsplannen doorgaan, wordt er geen studentenkamer meer gebouwd en gaan de studentenhuisvesters failliet,” zegt algemeen directeur Jan Benschop van DUWO. Het nieuwe huurplafond in het regeerakkoord en eerder aangekondigde belastingmaatregelen zorgen er volgens hem voor dat DUWO er straks 17 miljoen euro per jaar bij inschiet.

In het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA geldt een nieuwe maximale huur: die mag hooguit 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning bedragen. Dat betekent voor veel woningen in de sociale huursector dat de huurprijs flink omlaag moet. Dat zou goed nieuws zijn voor studenten, als de verhuurders er niet door in de problemen kwamen.

Eerder deze maand luidde Kences, de bracheorganisatie van studentenhuisvesters, de noodklok over de nieuwe huurgrens. Directeur Vincent Buitenhuis voorziet een halvering van de toch al lage huren die uiteindelijk tot faillissementen zal leiden. “Dan moeten studenten hun heil zoeken op de veel duurdere particuliere woningmarkt.”

DUWO-directeur Jan Benschop: “In ons geval krijgen we per jaar extra heffingen van elf miljoen euro, terwijl we 6 miljoen euro aan huuropbrengsten mislopen (op een omzet van 53 miljoen). Geen enkele studentenhuisvester overleeft dat. Voor ons betekent het: stoppen met bouwen en uiteindelijk zicht op faillissement. En behalve studentenhuisvesters zijn studenten en de kenniseconomie het slachtoffer van deze maatregelen. Alleen al in ons werkgebied, de westelijke Randstad, is een tekort van 15.000 studentenkamers.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail