Gemeenteraadspartij vraagt om bewustmakingscampagne rondom psychische gezondheid studenten Foto: Pixabay

Studentenpartij wil actieplan tegen burn-out

Body: 

Het Utrechtse stadsbestuur moet met de onderwijsinstellingen een plan opstellen om iets te doen tegen burn-out bij studenten. Dat zegt de partij Student & Starter in een bericht op haar website.

Student & Starter roept wethouder Everhardt op om samen met de hogeschool en de universiteit de burn-outproblematiek te lijf te gaan. Ook het buurtteam, dat burgers met problemen zorg en ondersteuning biedt, en andere relevante organisaties moeten aansluiten. 

Volgens de gemeenteraadspartij kan het burn-outprobleem onder studenten niet meer worden ontkend. Op de website wordt verwezen naar berichtgeving van de NOS naar aanleiding van een onderzoek van studentenbond LSVb. Dat rapport is overigens niet onomstreden.

Student & Starter wil dat er samen met studentenorganisaties een campagne wordt gestart om studenten bewust te maken van het risico dat ze lopen. Verder wil de partij dat het Buurtteam Oost speciale burn-outspreekuren begint bij de onderwijsinstellingen. Volgens de partij zijn de wachttijden voor de reguliere studentenpsychologen te lang.

Facebook Twitter Whatsapp Mail