Van drie naar twee. Straks alleen PvdUS en VUUR op campagne.

Studentenpartijen Helder en VUUR fuseren

Body: 

De studentenfracties van Helder en VUUR in de Universiteitsraad gaan samen als één fractie verder. Dat hebben de twee partijen vrijdag laten weten.

De studentenfracties van Helder en VUUR in de Universiteitsraad gaan samen als één fractie verder. Dat hebben de twee partijen vrijdag laten weten.

De komende verkiezingen voor de studentgeleding van de Universiteitsraad worden waarschijnlijk voor het eerst sinds lange tijd weer een tweestrijd. Studenten kunnen dit voorjaar dan stemmen op óf de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) óf VUUR. De huidige fractie van Helder fuseert met die van VUUR.

In een toelichting zeggen fractieleden Rhea van der Dong (VUUR) en Daniël den Brave (Helder) dat er te weinig ideologische verschillen zijn om het bestaan van twee partijen te rechtvaardigen. Van der Dong: “We staan dicht bij elkaar. Dan is het niet geloofwaardig om net te doen alsof er grote verschillen zijn. We willen niet de kritiek voeden dat de verkiezingen van de U-raad een schijnvertoning zijn.”

Den Brave: “We vertegenwoordigen bovendien dezelfde achterban. Ook bij het zoeken naar nieuwe kandidaten merkten we dat we allebei bij dezelfde personen uitkwamen.”

Dit raadsjaar maken de huidige studentleden af onder de fractienaam Helder/VUUR. Bij de verkiezingen voor de nieuwe raad van volgend jaar staat dit voorjaar alleen de naam VUUR (Verenigde Utrechtse UniversiteitsRaders) op het stembiljet. Van der Dong: “Dat is een pragmatische keuze. VUUR bestaat het langst en die naam heeft de grootste bekendheid.”

Waar Helder en VUUR volgens Van der Dong en Den Brave inhoudelijk weinig meer van elkaar verschillen, denken de twee dat in een verkiezingsstrijd het onderscheid met concurrent PvdUS wél aan Utrechtse studenten is uit te leggen. Den Brave: “Dan kijken we toch vooral naar de achterban: de prioriteiten van de PvdUS liggen bij de wensen van de verenigingen. Wij kijken meer naar thema’s als onderwijskwaliteit en en duurzaamheid.”

Helder werd in 2010 onder meer opgericht uit ergernis over de weinig kritische houding van VUUR ten tijde van het opheffen van het papieren Ublad. Opvallend was dat een Helder-raadslid een jaar later al aansluiting bij VUUR overwoog in een gesprek met Ublad-opvolger DUB.

Van der Dong en Den Brave ontkennen dat de fusie voortkomt uit een tekort aan geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten voor de nieuwe U-raad. Van der Dong: “Nee, dit is echt bedoeld om de geloofwaardigheid en de kwaliteit van de medezeggenschap te vergroten.”

Op dit moment hebben VUUR en Helder beide vier zetels in de U-raad. Ook de PvdUS heeft vier zetels.

*update* In een reactie laat de PvdUS weten verrast te zijn door de bekendmaking van de fusie. Toch begrijpt en respecteert de fractie de keuze van Helder en VUUR.  De PvdUs "ziet met deze beslissing een duidelijker onderscheid ontstaan tussen de twee overblijvende fracties. Dit is goed voor de zichtbaarheid van de universiteitsraad." 

Facebook Twitter Whatsapp Mail