Studenten leggen contacten tijdens de Bedrijvendag van de studievereniging van Rechten JSVU

Studentstatus kan afgestudeerden aan stage helpen

Body: 

Ben je net afgestudeerd en wil je stage lopen? Dan kan je het in sommige gevallen wel schudden. Werkgevers willen vaak liever dat stagiaires nog student zijn. Universiteiten zouden je kunnen helpen door opnieuw een studentstatus aan te bieden.

Ben je net afgestudeerd en wil je stage lopen? Dan kan je het in sommige gevallen wel schudden. Werkgevers willen vaak liever dat stagiaires nog student zijn. Universiteiten zouden je kunnen helpen door opnieuw een studentstatus aan te bieden.

In de nieuwe opzet van de éénjarige masters van Rechtsgeleerdheid is geen tijd voor een stage. Stages zouden te veel ten koste gaan van de vakinhoudelijke cursussen en tot studievertraging leiden. Studenten die dat willen, zouden na het afronden van hun masteropleiding nog stage kunnen lopen.

Een probleem daarbij is dat sommige instellingen, bedrijven en organisaties om arbeidsrechtelijke of financiële redenen graag willen dat stagiairs student zijn. De opleiding ontvangt geregeld klachten van pas afgestudeerden die interessante stages aan hun neus voorbij zagen gaan, omdat ze geen student meer zijn. Door de moeilijke positie van starters op de arbeidsmarkt zijn stages erg gewild bij jonge alumni.

Op dit moment is het voor afgestudeerden niet aantrekkelijk zich opnieuw in te schrijven als student. Voor een tweede studie betalen zij het hoge instellingscollegegeld van duizenden euro’s.  Rechten vraagt het universiteitsbestuur nu de mogelijkheden te onderzoeken om studenten tegen lage kosten toch weer een studentstatus te geven.

De universiteit wil afgestudeerden immers helpen bij de stap naar de arbeidsmarkt. Afgestudeerden zijn in enquêtes vaak ontevreden over de wijze waarop ze tijdens hun studie zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Het nieuw op te richten bureau voor Career Services moet daar verandering in brengen, onder meer door contacten te onderhouden met werkgevers die stages aanbieden .

De UU kan overwegen om afgestudeerden de mogelijkheid te bieden zich tegen het normale wettelijke tarief opnieuw in te laten schrijven als student, zo is op dit moment de conclusie. Deze groep studenten zou dan geen onderwijs mogen volgen, maar bijvoorbeeld wel gebruik kunnen maken van Career Services.

Volgens een jurist van de universiteit lijken er geen wettelijke belemmeringen te zijn om afgestudeerden op die wijze te registreren. De systematiek van de wet is nu al zo dat studenten die halverwege het jaar afstuderen gewoon ingeschreven staan tot het einde van het academisch jaar, tenzij zij zelf er voor kiezen om zich uit te schrijven. Er zou daarom geen verschil zijn met het inschrijven voor een nieuw studiejaar.

Of de universiteit de optie daadwerkelijk gaat onderzoeken is nog niet zeker. Het universiteitsbestuur wil eerst de masterplannen van andere faculteiten afwachten om de precieze behoefte aan een studentstatus voor afgestudeerden vast te stellen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail