Tien ideeën om de begeleiding bij studiekeuze te verbeteren

Body: 

De begeleiding van jongeren van middelbare school naar het hoger onderwijs kan een stuk beter. Politici en studentenorganisaties presenteren vandaag tien suggesties om dat te realiseren. PvdA, CDA en VVD gaan de plannen binnenkort aan de minister voorleggen. 

De begeleiding van jongeren van middelbare school naar het hoger onderwijs kan een stuk beter. Politici en studentenorganisaties presenteren vandaag tien suggesties om dat te realiseren. PvdA, CDA en VVD gaan de plannen binnenkort aan de minister voorleggen. 

In het Rechtengebouw op het Janskerkhof liepen vandaag veel aanstaande studenten rond vanwege de matchingsdagen. Het is in dit gebouw dat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO),  Landelijk Actie Komitee Studenten (LAKS) en hoger onderwijswoordvoerders van PvdA, VVD en CDA bij elkaar kwamen om hun handtekening te zetten onder een tienpuntenplan om zowel in het voortgezet als het hoger onderwijs de studiekeuze begeleiding te verbeteren.

Vooraf spraken de initiatiefnemers met vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht. Hun aanpak van de matching geldt als een lichtend voorbeeld om aanstaande studenten te laten kijken of de studie voor hen geschikt is.  

Er vallen nog altijd te veel studenten uit in het hoger onderwijs, vinden politici en studentenbonden. Een goede studiekeuzecheck kan helpen, is hun idee. Met name de  ‘loopbaanbegeleiding’ op middelbare scholen kan veel beter.

Volgens het LAKS zou slechts de helft van de scholieren tevreden zijn over de huidige begeleiding. De verschillen per school zijn enorm, constateert Peter Huwae van het decanenoverleg die ook mede ondertekende. Docenten moeten ervoor worden opgeleid, staat dan ook in het plan, en er moeten landelijke eisen komen waaraan de begeleiding moet voldoen.

Ook het hoger onderwijs moet zich harder inspannen. Hoewel studenten best te spreken zijn over de studiekeuzecheck, vinden de studentenorganisaties en politici dat de checks onderling te veel verschillen. Daarom willen zij ook hier landelijke normen instellen.

Verder willen de ondertekenaars dat aankomende studenten vragen kunnen stellen. “De studiekeuzecheck is tweerichtingsverkeer”, vinden de partijen. “Niet alleen de opleiding checkt de toekomstige student, maar de student checkt ook zijn toekomstige opleiding.”

Een speciaal expertisecentrum kan bij de verbeteringen helpen. Dat moet het voortgezet en hoger onderwijs dichterbij elkaar brengen met goede adviezen.

Een van de makkelijkste aanpassingen gaat over de studiebijsluiter, die volgens het ISO soms te rooskleurig is en moeilijk te vinden op websites van de opleidingen. Doe daar iets aan, zeggen de ondertekenaars in het laatste actiepunt.

De aanwezig Kamerleden, Pieter Duisenberg(VVD), Michel Rog (CDA) en Mohamed Mohandis, gaven aan dat ze dit tienpuntenplan binnenkort bij een debat over studiekeuze aan minister Bussemaker gaan voorleggen. Ze willen dat het plan deel gaat uitmaken van het beleid voor de komende jaren.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail