De campuskaart moet in de toekomst de fysieke sleutel, printpas en parkeerkaart vervangen, foto DUB

Toch geen foto op nieuwe UU-campuskaart

Body: 

Alle UU-medewerkers krijgen op termijn een campuskaart. De kaart geeft onder meer toegang tot gebouwen, collegezalen en parkeerterreinen. Na heroverweging komt er geen foto op de kaart.

De campuskaart vervangt op termijn alle oude passen, sleutels en tags. "Het voordeel van de kaart is dat alles in één beheerde omgeving komt. Dat maakt het systeem overzichtelijker en veiliger", aldus Cerille van Dijk van het Facilitair Service Centrum. "Bij verlies of diefstal kan een medewerker makkelijk de pas blokkeren en bij een servicepunt meteen een nieuwe ophalen."

Toen de komst van de kaart werd aangekondigd, kwamen op intranet veel vragen binnen over de foto die in eerste instantie was vereist. Het grootste issue voor de medewerkers was de privacy. Volgens Van Dijk zouden de ingestuurde foto’s na gebruik uit het systeem worden verwijderd. "We hebben het hele proces getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens", zegt Van Dijk.

Na nogmaals de Europese wetgeving te hebben bekeken, komt er toch geen foto op de kaart, aldus Van Dijk. "Op de campuskaart komen nu alleen voorletters en een achternaam te staan. Pas als de kaart ingezet wordt voor identificatie, wordt opnieuw onderzocht of een pasfoto op de campuskaart mogelijk is."

De universiteit treft momenteel voorbereidingen om in meerdere gebouwen het elektronisch sluitsysteem aan de campuskaart te koppelen. Gebruikers kunnen dan met de campuskaart de deuren in het gebouw openen. Zo hoeven docenten die gebruik maken van de kaart niet meer langs de receptie om een sleutel voor een collegezaal op te halen.

"In veertien panden is er intern een elektronisch sluitsysteem geplaatst en hebben 22 fietsenstallingen een elektronisch slot. Ook hebben 77 gebouwen een elektronisch slot bij de hoofdingang", aldus Van Dijk. Daarnaast is het met de campuskaart ook mogelijk om te printen, koffie te halen en te parkeren in De Uithof. "In de toekomst kun je de campuskaart ook gebruiken om te parkeren bij P+R De Uithof", zegt Van Dijk. "Medewerkers die de XS-pas gebruiken om deuren te openen of te parkeren, hoeven deze nog niet in te leveren."

Medewerkers die voor 1 juli bekend maken van welke faciliteiten zij gebruiken willen maken, krijgen de kaart thuisgestuurd. Medewerkers die dit niet doen, kunnen de kaart ophalen bij één van de servicepunten. "De kaart wordt geblokkeerd verzonden", legt Van Dijk uit. "De medewerker moet ‘m zelf activeren met zijn solis-ID." Het verzenden van de kaart gebeurt via Sandd, door Van Dijk omschreven als ‘een betrouwbare UU-distributeur.’ "Daarnaast zijn ook alle zendingen traceerbaar."

De oude passen worden duurzaam afgevoerd. "De passen worden ingeleverd bij recepties en servicepunten. De dienst Logistiek zorgt dat ze in de postkamers terechtkomen", vertelt Frank Kooiman van FSC. "Wanneer er veel passen verzameld zijn, zorg ik dat ze bij de afvalverwerker terecht komen."
 

Facebook Twitter Whatsapp Mail