Toch weer nieuwe receptionisten in vaste dienst universiteit

Body: 

De universiteit heeft tien nieuwe receptionisten in dienst genomen. Daarmee wordt afgeweken van de koers die een paar jaar geleden is ingezet om het aantal receptionisten in vaste dienst te verminderen.

De universiteit heeft tien nieuwe receptionisten in dienst genomen. Daarmee wordt afgeweken van de koers die een paar jaar geleden is ingezet om het aantal receptionisten in vaste dienst te verminderen.

In september 2012 zette het Facilitair Service Centrum van de universiteit zijn plannen door om nog maar één receptionist in vaste UU-dienst achter elk van de universitaire balies te laten werken. Het doel was het aantal vaste medewerkers achter de balie via natuurlijk verloop terug te dringen. De UU-receptionist zou gezelschap krijgen van een ingehuurde collega. Ook die collega zou voor medewerkers een vertrouwd gezicht moeten worden.

Dit voorjaar opende FSC echter een vacature (PDF) voor een receptionist. Een koerswijziging van de universitaire dienst die veel van het uitvoerende werk juist wilde outsourcen. Er werden uiteindelijk tien mensen aangenomen.

De nieuwe receptionisten zijn nodig om achter elk van de 27 recepties van de universiteit een bekend UU-gezicht te houden, zegt directeur Eddie Verzendaal van het Facilitair Service Centrum. Dat kon FSC niet meer garanderen, omdat er in de afgelopen jaren een aantal UU-receptionisten is vertrokken. Daarbij kon ook het ingehuurde bedrijf niet meer aan de vraag naar receptionisten voldoen.

“Doordat wij steeds minder receptionisten in dienst hadden, moesten we een steeds groter beroep doen op het ingehuurde bedrijf”, zegt Verzendaal. "Maar ook dit bedrijf heeft te maken met verloop van medewerkers en had steeds meer moeite om aan de vraag naar ‘vaste’ receptionisten te voldoen", zegt hij.

Op dit moment worden de nieuwe collega’s ingewerkt en volgen ze cursussen om de juiste diploma’s te halen. “We hebben meer nadrukkelijk gekeken naar eisen voor hospitality dan naar de vereiste diploma’s.” Diploma’s, zegt Verzendaal, zijn makkelijker te behalen dan de gewenste grondhouding die een receptionist moet hebben.  

Verzendaal: “Onze receptionisten scoren altijd erg hoog in het klanttevredenheidonderzoek. Dat willen we graag zo houden.  Daarom vinden wij het van essentieel belang dat nieuwe medewerkers hospitality-competenties al ‘in de genen’ hebben."

Facebook Twitter Whatsapp Mail