Tweedejaars Geesteswetenschappen in onzekerheid, excuses van decaan

Body: 

Door gebrekkige informatievoorziening weten veel tweedejaars Geesteswetenschappen niet welke vakken ze volgend jaar kunnen volgen. Het faculteitsbestuur erkent dat excuses op zijn plaats zijn.

Door gebrekkige informatievoorziening weten veel tweedejaars Geesteswetenschappen niet welke vakken ze volgend jaar kunnen volgen. Het faculteitsbestuur erkent dat excuses op zijn plaats zijn.

Er heerst grote frustratie en boosheid onder tweedejaars studenten Geesteswetenschappen. Met die boodschap overvielen studentraadsleden vrijdag hun bestuur tijdens een vergadering van de faculteitsraad. 

De onvrede is een gevolg van de invoering van een nieuw onderwijssysteem. De huidige eerstejaars hebben daar hun studie al op ingericht, de tweedejaars nog niet. Omdat een flink aantal cursussen verviel of wijzigde, is die groep studenten gedwongen de studieplanning aan te passen. De communicatie daarover verloopt volgens de raadsleden zeer problematisch. De verschillende overgangsregelingen werden pas tijdens de vergadering van afgelopen vrijdag goedgekeurd en zijn nog niet bekend bij studenten.

Volgens de raadsleden weten die tweedejaars inmiddels dankzij voorlichtingsbijeenkomsten wel dat er veel verandert, maar nog niet wat dat voor hen persoonlijk betekent. Op facultaire websites en in het studieregistratiesysteem Osiris wordt op dit moment weinig tot geen duidelijkheid geboden over de vakken die volgend jaar worden aangeboden of over de specifieke ingangseisen voor die vakken.

Ook de opleidingen kunnen vaak nog geen uitsluitsel geven, is de indruk van de studentraadsleden. Eén student kreeg van een docent te horen dat ze alleen tot een vak wordt toegelaten als ze in de zomer extra boeken en artikelen leest. “Een kwalijke zaak”, vindt raadslid Rik Vangangelt. Volgens hem zijn er meerdere gelijksoortige klachten. “Er is sprake van wantrouwen bij studenten.”

Collegaraadslid Rhea van der Dong ging nog een stap verder. Zij vroeg om excuses van het faculteitsbestuur aan de studenten die nu in onzekerheid verkeren.

Het faculteitsbestuur stelde niet op te hoogte te zijn van deze zorgelijke ontwikkelingen. Onderwijsdirecteuren hadden hier ook geen melding van gemaakt. Maar toen personeelsraadslid Annemieke Hoogenboom meldde dat ook veel studieadviseurs niet precies weten hoe ze tweedejaars verder kunnen helpen, moest decaan Wiljan van den Akker erkennen dat er een fout was gemaakt.

De conclusie van het faculteitsbestuur luidde dat op bestuurlijk niveau de overgangsmaatregelen voor tweedejaars op orde zijn, maar dat in de uitvoering zaken zijn misgelopen. De faculteit moet studenten niet voorlichten voordat de precieze informatie voor die studenten beschikbaar is, besefte decaan Van den Akker. “Ik zou als student ook ontevreden zijn als ik nergens kan teruglezen wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben dit niet voorzien, maar ik denk zeker dat dit een reden is om de studenten excuses aan te bieden.”

Het faculteitsbestuur zegde toe op zo kort mogelijke termijn de benodigde informatie digitaal beschikbaar te stellen. De excuses van Van den Akker worden deze week via een mail aan alle betrokken studenten overgebracht.

Raadslid Rhea van der Dong stelde na afloop van de vergadering tevreden te zijn met de reactie van het faculteitsbestuur. “Ze zijn duidelijk geschrokken en gaan wat doen.”

Van der Dong wil echter benadrukken dat de tweedejaars studenten zeker niet alleen ontevreden te zijn over de gebrekkige communicatie. Zij hebben ook moeite met het feit dat ze gedwongen worden hun studieplannen aan te passen. “Die studenten kunnen hun studie volgend jaar niet voltooien op de manier zoals ze die voor ogen hadden. Vakken zijn verdwenen of hebben een andere inhoud gekregen. ”

Hoewel Van der Dong benadrukt dat ook zij achter het nieuwe onderwijsmodel staat en dat fricties in de overgang van het ene naar het andere systeem onvermijdelijk zijn, snapt ze de onvrede. “Eigenlijk zouden studenten ook daarvoor excuses moeten krijgen. Dan erken je als faculteit ook dat je studenten een probleem bezorgt. Zij hebben niet gevraagd om deze veranderingen.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail