Twintig jonge onderzoekers krijgen Rubicon-subsidie

Body: 

Twintig veelbelovende wetenschappers, van wie drie van de Universiteit Utrecht zijn, krijgen steun van onderzoeksfinancier NWO en mogen ervaring opdoen in het buitenland.

Twintig veelbelovende wetenschappers, van wie drie van de Universiteit Utrecht zijn, krijgen steun van onderzoeksfinancier NWO en mogen ervaring opdoen in het buitenland. De meesten van hen gaan twee jaar de grens over.

Het zijn tien mannen en tien vrouwen die recent zijn gepromoveerd. Ze gaan onder meer naar de universiteiten van Harvard, Oxford, Cambridge en MIT. Er kwamen 102 aanvragen bij NWO binnen. Behalve naar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gaan de onderzoekers naar België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje en Australië.

Het programma is kleiner dan voorheen, omdat de overheid er geen geld meer voor overheeft. Er zijn daarom geen Rubicon-beurzen meer beschikbaar voor jonge buitenlandse onderzoekers die naar Nederland komen.

De Rubicon-beurzen zijn vernoemd naar de rivier die Julius Caesar in 49 v.Chr. met zijn leger overstak om de macht in Rome over te nemen. De beurzen zijn een opmaat naar de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies voor respectievelijk beginnende, ervaren en zeer ervaren wetenschappers. Die subsidies zijn vernoemd naar de beroemde boodschap die Caesar de senaat van Rome stuurde toen hij in 47 v.Chr. een veldslag had gewonnen: ik kwam, ik zag, ik overwon.

De drie gehonoreerde voorstellen van de Universiteit Utrecht:

Anisotropic polygonal self-propelled particles: towards application in a Lab-on-a-Chip
Dr. Joost de Graaf (m) 1985 -> Universität Stuttgart, Institute for Computational Physics – Colloid Physics (DE), 24 maanden
The shape of microscopic (artificial) self-propelled particles governs their movement through a patterned environment. The researchers will study many shapes in order to achieve a design that can navigate its way through the micro channels of a fluid-based chip.

Nieuw licht op zonne-energieopslag
Dr. Matti van Schooneveld (m) 1984 –> Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Department of Molecular Theory and Spectroscopy (DE), 24 maanden
In planten wordt zonne-energie opgeslagen in chemische bindingen door water om te zetten in zuurstof, elektronen en protonen. De onderzoeker gaat met nieuwe röntgen-spectroscopische technieken na hoe dit gebeurt om bij te dragen aan de ontwikkeling van niet-fossiele brandstoffen.

Winnen of verliezen
Dr. Saskia Suijkerbuijk (v) 1983 -> University of Cambridge, Gurdon Institute (GB), 24 maanden
Voortdurend vergelijken de cellen in een weefsel hun fitheid met die van omliggende cellen. Hierbij worden de minst fitte cellen herkend en gaan dood. De onderzoeker gaat kijken of kankercellen dit proces gebruiken om beter te groeien.

Facebook Twitter Whatsapp Mail