Bonnetje voor flesje water van 1,50 euro

U-raad eist sober declaratiegedrag van bestuur

Body: 

De Utrechtse universiteitsbestuurders moeten nog eens kritisch kijken naar hun eigen declaratieposten, vindt de U-raad. Veel bonnetjes die RTL Nieuws deze week openbaarde, wekken irritatie bij medewerkers en studenten.

De Utrechtse universiteitsbestuurders moeten nog eens kritisch kijken naar hun eigen declaratieposten, vindt de U-raad. Veel bonnetjes die RTL Nieuws deze week openbaarde, wekken irritatie bij medewerkers en studenten.

In een brief aan het College van Bestuur schrijft (pdf) voorzitter Fred Toppen dat de U-raad "de verbazing en wrevel" na de RTL-publicaties deelt. De onvrede richt zich volgens Toppen niet op de hoge vervoerskosten of de uitgaven voor vliegreizen en hotels. De raadsleden plaatsen vooral kanttekeningen bij een aantal – in omvang beperkte – uitgaven, die de meeste medewerkers van de UU waarschijnlijk zelf niet zo snel zouden declareren.

In de brief worden geen voorbeelden genoemd en die wil Fred Toppen in een toelichting ook niet geven. In de wandelgangen lijkt het flesje water van 1,50 euro inmiddels symbool te staan voor een aantal uitgaven waar vraagtekens bij wordt gezet.

Toppen: “Het gaat niet om absurde bedragen, maar het zijn wel de zaken waar iedereen het binnen de universiteit over heeft. Medewerkers maken vergelijkingen met wat ze zelf willen of mogen declareren. De U-raad vindt dat het College van Bestuur een voorbeeldfunctie moet vervullen en zich bewust moet tonen van de sobere declaratiecultuur binnen de rest van de organisatie.”

De U-raad heeft geen problemen met de eigen ‘auto met chauffeur’ die universiteitsbestuurders ter beschikking staat. Het gaat om oude afspraken die onderdeel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders. Toppen: “Misschien dat je daar bij nieuwe aanstellingen eens naar zou kunnen kijken, maar voor het zover is, maken wij hier geen punt van.”

Op DUB noemde Joop Schippers, voorzitter van de personeelsgeleding in de U-raad, de RTL-rel eerder “een storm in een glas water”. Volgens Toppen reageerde Schippers vooral op de commotie over de hoge vervoerskosten van het universiteitsbestuur. “Alle leden van de raad onderschrijven de brief die we naar het CvB hebben gestuurd, ook Joop Schippers.”

In de vergadering van de U-raad met het College van Bestuur op maandag 22 juni zal de kwestie waarschijnlijk besproken worden. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail