Er is meer geld nodig om hackers het leven moeilijker te maken.

Universitaire Bestuursdienst vraagt 1,8 miljoen euro extra voor 2018

Body: 

Iets minder dan 2 miljoen euro. Dat is wat de Universitaire Bestuursdienst nodig heeft om nieuwe taken uit te kunnen voeren in 2018. Het CvB is gevraagd om het extra geld.

De begroting van de Universitaire Bestuursdienst (UBD) voor 2018 is sluitend, maar de UBD zou volgend jaar wel graag nieuwe taken willen uitvoeren ten behoeve van de gehele universiteit. Samen kosten die 1,8 miljoen euro kosten. Het gaat om extra werk, nieuwe functies en extra investeringen in IT.

De kostenstijging wordt onder meer veroorzaakt door de groeiende stroom studenten uit het buitenland. Het Admissions Office heeft meer werk door een verdubbeling van het aantal internationale studenten. Ook het reserveren van woonruimte voor deze groep is daardoor duurder. Bij elkaar denkt de UBD hier drie ton voor nodig te hebben.

De dienst vraagt ook geld voor het aantrekken van een zogeheten functionaris gegevensbescherming. Deze moet de UU aannemen in het kader van de nieuwe privacywet die volgend jaar in werking treedt. De nieuwe collega staat op de begroting voor 130.000 euro, een bedrag dat meer is dan alleen het salaris van deze functionaris.

Een zeer grote investering is volgens de UBD nodig voor ICT. Het gaat om kosten die voortvloeien uit eerder gestarte projecten en diverse ondersteunende maatregelen zoals het beveiligen van het computernetwerk, het updaten van solis-werkplekken, het uitbreiden van functionaliteiten van Osiris en een hogere bijdrage aan Surf, de ICT-samenwerkingsorganisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland.

Algemeen directeur Leon van de Zande hoopt dat het college bereid is de nieuwe activiteiten te compenseren:  Het zijn immers middelen in het belang van de faculteiten; het zijn geen kosten voor de UBD als het gaat om bijvoorbeeld de compensatie voor huisvesting internationale studenten of exploitatiekosten die voortkomen uit ICT-projecten in onderwijs en onderzoek.”

Als het college de portemonnee niet trekt, moet de UBD opnieuw naar de begroting kijken, zegt Van de Zande. “We moeten dan ofwel ambities bijstellen ofwel andere keuzes maken.”

In 2016 kreeg de UBD de opdracht te bezuinigen. De dienst kreeg voor 2017 1,58 miljoen euro minder dan voor het jaar daarvoor. Deze bezuiniging werd al in de begroting verwerkt. De UBD lijkt het jaar volgens begroting af te sluiten: er komt geen geld te kort en er blijft ook geen geld over.

De UBD is overigens niet het enige universitaire onderdeel met een financiële wens. De faculteiten Diergeneeskunde, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen moeten om verschillende redenen in 2018 bezuinigen.


 

Facebook Twitter Whatsapp Mail