Universitaire medewerkers willen liever loonsverhoging

Universitaire medewerkers willen een loonsverhoging en willen de extra universitaire uitkeringen na ontslag graag behouden. In ruil daarvoor mag de seniorenregeling op de schop.

De vakbonden en universiteitenvereniging VSNU gaan op 8 november weer om tafel om te onderhandelen over een nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten. Bijna een jaar geleden werden de onderhandelingen opgeschort. De vakbonden en de VSNU werden het niet eens.

Om het gesprek weer op gang te brengen, hebben de VSNU en de vakbonden dit voorjaar een enquête uitgezet onder 8000 medewerkers in loondienst van de 14 Nederlandse universiteiten. Bijna een derde vulde de vragenlijst in. Verwacht werd dat vakbondleden en niet-vakbondsleden andere wensen zouden hebben, maar dat blijkt niet het geval.

Meer loon
Van de respondenten vindt 55 procent een loonsverhoging en het behoud van de bovenwettelijke uitkering (BWNU) even belangrijk. In de regeling BWNU is afgesproken dat ontslagen werknemers onder bepaalde voorwaarden een aanvulling krijgen op hun ww-uitkering. Ook hecht een meerderheid van de respondenten meer waarde aan de inspanningsverplichting van universiteiten om met ontslag bedreigde medewerkers weer aan een baan te helpen dan ze daadwerkelijk door te sluizen naar nieuw werk – de zogeheten resultaatverplichting.

De seniorenregeling mag volgens een meerderheid op de schop. Hierin staat onder meer dat oudere werknemers in ruil voor bijvoorbeeld verlof korter mogen werken. Ook een meerderheid van de doelgroep - de 55-plussers - vindt een aanpassing op zijn plaats. 

De enquête-uitslag biedt weer een opening voor verdere onderhandelingen. Vorig jaar wilde de VSNU voor een ‘loonbeweging’ regelingen als de BWNU en die voor senioren versoberen. De vakbonden wilden in ruil hiervoor onder meer een resultaatverplichting van de universiteiten voor met ontslag bedreigde medewerkers. Nu duidelijk is dat er minder belang wordt gehecht aan de seniorenregeling en de resultaatverplichting, ontstaat er weer ruimte.

Ook belangrijk
In een open vraag werden de werknemers ook nog gevraagd welke andere punten aandacht verdienen in een nieuwe cao. Dat levert de volgende resultaten op:

- verlofdagen ruilen voor een hoger salaris
- het automatisch ontslag bij 65 jaar mag verdwijnen
- een versterking van de positie van jonge medewerkers met een tijdelijk contract
- een voor alle universiteiten uniforme en hogere reiskostenvergoeding
- het loopbaanperspectief mag weer eens onder de loep worden genomen waarbij niet alleen gekeken wordt naar promotie- maar ook naar demotiebeleid
- meer aandacht voor werkdruk, vervanging bij ziekte, het nieuwe werken en een levensfasebewust personeelsbeleid

Het laatste beetje extra salaris dat universitaire medewerkers kregen, was in 2010. Toen kreeg iedereen een eenmalige uitkering van 500 euro bruto gebaseerd op een fulltime betrekking. De lonen staan sinds die tijd stil.

Tags: abvakabo-fnv | vsnu | cao

Advertentie