Universiteit Leiden moet 40.000 euro terugbetalen

Body: 

De gemeente Den Haag vordert bijna 40.000 euro terug van de Universiteit Leiden, omdat twee bestuurders en een hoogleraar vorig jaar te veel geld verdienden.

De gemeente Den Haag vordert bijna 40.000 euro terug van de Universiteit Leiden, omdat twee bestuurders en een hoogleraar vorig jaar te veel geld verdienden.

Dat heeft de gemeente vandaag laten weten. De Leidse collegevoorzitter Paul van der Heijden verdiende 211.000 euro en vicevoorzitter Willem te Beest 201.000 euro. Een hoogleraar die slechts één dag per week in dienst was, ontving een jaarsalaris van 53.000 euro.

De gemeente geeft meer dan 8 miljoen euro subsidie aan de Universiteit Leiden, die ook in Den Haag onderwijs verzorgt. Van de gemeente Den Haag mogen gesubsidieerde organisaties hun medewerkers geen salarissen betalen boven de zogenoemde wopt-norm, oftewel het gemiddelde ministersalaris. Vorig jaar was deze Balkenendenorm 193.000 euro. “We hebben hiertoe besloten omdat er – ondanks alle verontwaardiging – niets gebeurt vanuit de sector”, legt wethouder van financiën Sander Dekker (VVD) uit.

Behalve de Universiteit Leiden krijgen ook enkele andere gesubsidieerde instellingen een rekening in de bus, waaronder studentenhuisvester DUWO. In 2011 verdiende de directeur daar 237.000 euro, dus moet DUWO 44.000 euro terugbetalen. De studentenhuisvester kreeg vorig jaar 254.000 euro subsidie van Den Haag.

Al jaren werkt de rijksoverheid aan een wet om de topsalarissen in de (semi)publieke sector te beteugelen. Een wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Daarin worden voor universiteiten en hogescholen hogere salarisnormen gehanteerd dan de wopt-norm. Als die wet is aangenomen, zal Den Haag daarbij aansluiten, schrijft VVD-wethouder Sander Dekker in een brief aan de gemeenteraad.

Een woordvoerder van de Universiteit Leiden vindt het wonderlijk dat Den Haag vooralsnog haar eigen beleid voert. “Onze twee bestuurders zitten onder de maximale salarisnorm van 225.000 euro die de rijksoverheid stelt.” De universiteit gaat de gemeente om uitleg vragen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail