Universiteiten positief over regeerakkoord

De universiteiten zijn voorzichtig positief over het regeerakkoord van VVD en PvdA, al plaatsen ze wel enkele kanttekeningen,. “Het nieuwe kabinet kiest voor ambitie, maar er moet nog veel uitgewerkt worden. De duivel zit in de details.”

De universiteiten zijn vooral te spreken over de toegezegde 150 miljoen euro extra voor wetenschappelijk onderzoek. “Universiteiten zijn blij dat het belang van vrij en ongebonden onderzoek hiermee wordt onderstreept”, aldus een verklaring van universiteitenvereniging VSNU.

Bovendien gaan de prestatieafspraken gewoon door. De instellingen krijgen extra geld als ze hun doelen halen en het nieuwe kabinet zal dat beleid voortzetten. De bestuurders hielden gisteren een feestelijke bijeenkomst voor de ondertekening van deze afspraken.

De universiteiten plaatsen wel een kanttekening bij het afschaffen van de basisbeurs. De miljoenen van het leenstelsel komen immers niet specifiek ten goede aan het hoger onderwijs, maar aan onderwijs en onderzoek in het algemeen. “Dat is aan studenten niet uit te leggen”, stelt voorzitter Sijbolt Noorda.

Verder geloven de universiteiten niet dat vermindering van het aantal opleidingen werkelijk geld bespaart, als het aantal studenten gelijk blijft. Het zou bovendien een illusie zijn dat universiteiten nog miljoenen kunnen besparen op hun overhead. “En tot slot is her en der sprake van herprioriteringen en herschikkingen waarvan de portee nog niet duidelijk is.”

Advertentie