Universiteiten trekken net zoveel nieuwe studenten als vorig jaar

Body: 

Het verdwijnen van de basisbeurs heeft niet geleid tot een daling van het aantal eerstejaars studenten aan de Nederlandse universiteiten. Dat lijkt vooral te danken aan de toestroom van buitenlanders.

Het verdwijnen van de basisbeurs heeft niet geleid tot een daling van het aantal eerstejaars studenten aan de Nederlandse universiteiten. Dat lijkt vooral te danken aan de toestroom van buitenlanders.

Het zijn voorlopige cijfers, onderstrepen de universiteiten in hun persbericht, maar dit jaar trokken de bacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs ongeveer evenveel nieuwe studenten als vorig jaar. Er kwamen iets minder vwo’ers, maar het aantal buitenlandse studenten nam toe.

“We weten niet precies hoeveel minder vwo’ers er zijn begonnen”, licht een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU toe. “En ook niet hoeveel buitenlandse studenten er zijn gekomen. Maar dit is wel wat we van de universiteiten horen.”

Er is dit jaar meer belangstelling voor bachelorstudies in de techniek (11 procent groei) en natuur (9 procent groei). “Dit is het resultaat van de inzet van universiteiten, overheid en bedrijven om bèta- en technische opleidingen aantrekkelijker te maken”, meent de universiteitenvereniging. Brede bacheloropleidingen zoals liberal arts & sciences groeien al even hard (plus 10 procent) en ook groene opleidingen zitten in de lift met een stijging van 2 procent.

Minder populair zijn taal & cultuur (6 procent minder eerstejaars), gezondheid (5 procent minder) en gedrag & maatschappij (eveneens 5 procent minder). De instroom in economie en rechten blijft ongeveer gelijk.

De universiteitenvereniging verstrekt nu nog geen cijfers per instelling, maar sommige zullen uiteraard terrein winnen terwijl andere eerstejaars verliezen. Zo zag de TU Eindhoven veel nieuwe studenten komen, terwijl de Universiteit van Amsterdam er 10  procent minder mocht verwelkomen. De definitieve cijfers komen pas in februari, als het ministerie ze heeft gecontroleerd.

Aan de hogescholen is het aantal eerstejaars studenten met zo’n 7 procent gedaald, bleek eind september. Dat zou door het afschaffen van de basisbeurs kunnen komen, maar ook door het aantrekken van de arbeidsmarkt, speculeerden de hogescholen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail