Universiteiten trekken opnieuw veel eerstejaars

Body: 

In totaal zijn 45.000 studenten begonnen aan een universitaire bacheloropleiding, ongeveer even veel als vorig jaar. Brede bachelors zijn populair, net als techniek- en rechtenopleidingen, meldt universiteitenvereniging VSNU.

In totaal zijn 45.000 studenten begonnen aan een universitaire bacheloropleiding, ongeveer even veel als vorig jaar. Brede bachelors zijn populair, net als techniek- en rechtenopleidingen, meldt universiteitenvereniging VSNU.

Universiteiten hebben niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Vorig jaar braken de studentenaantallen in het hoger onderwijs al alle records. Omdat onderwijsminister Bussemaker de basisbeurs eigenlijk al in 2014 had willen afschaffen, dachten havisten en vwo’ers die in 2013 eindexamen deden wel drie keer na voor ze een tussenjaar namen. Hetzelfde doet zich voor nu de basisbeurs in 2015 verdwijnt.

Volgens de VSNU is de toenemende populariteit van brede bacheloropleidingen als de university colleges te danken aan het kleinschalige onderwijs dat er wordt gegeven. De enorme groei van het aantal eerstejaars rechten (20 procent) wordt verklaard door het afschaffen van de numerus fixus bij verschillende opleidingen. De techniekstudies ten slotte, zouden steeds aantrekkelijk worden dankzij de vele wervingscampagnes.

De instroomcijfers voor het hbo werden vorige week al bekend. Daar zijn dit jaar meer studenten begonnen aan opleidingen in het onderwijs en de techniek. Het totale aantal eerstejaars is licht gedaald, maar dat komt volgens de Vereniging Hogescholen omdat zich minder buitenlanders inschreven.

De cijfers die de VSNU nu naar buiten brengt, zijn nog niet de definitieve instroomcijfers. Die komen pas begin 2015

Facebook Twitter Whatsapp Mail