Universiteiten willen zelf bepalen: Extra docenten of minder studenten

Body: 

De universiteiten willen het geld dat vrijkomt met het verdwijnen van de basisbeurs naar eigen inzicht kunnen besteden. De meeste willen extra docenten aannemen, maar minder studenten toelaten moet ook kunnen.

Universiteitenvereniging VSNU heeft gisteren in een persbericht opnieuw laten weten dat er wat haar betreft geen prestatieafspraken komen over de miljoenen die vanaf 2018 vrijkomen door de invoering van het leenstelsel.

De universiteiten vinden het “buitengewoon ongewenst” dat ze momenteel worden afgerekend op afspraken over onder meer het studietempo van hun studenten. Ze willen niets weten van het plan van minister Bussemaker om ook afspraken te maken over de besteding van de extra middelen uit het leenstelsel. Daarover willen de universiteiten alleen met hun eigen docenten en studenten overleggen. Die weten namelijk “veel beter dan de overheid waar de knelpunten in het onderwijs zitten”.

Hoewel de universiteiten dus hun eigen plan willen trekken, stellen ze in een gezamenlijk pamflet dat de bestrijding van de “onhoudbare werkdruk” onder universitaire docenten de hoogste prioriteit heeft. Het universitaire budget is de afgelopen jaren minder hard gegroeid dan de studentenaantallen. Daardoor is het contact tussen docenten en studenten minder intensief geworden en staat de kwaliteit onder druk: “Er lijkt een grens bereikt.”

Met het extra geld uit het leenstelsel kan de werkdruk van docenten worden verlicht. Door meer docenten aan te nemen moeten de werkgroepen kleiner worden en het onderwijs intensiever. Daarnaast kondigen de universiteiten aan dat ze onderwijstaken hoger gaan waarderen en de druk op onderzoekprestaties willen verminderen. Bovendien willen ze, zoals afgesproken in de cao, meer personeel in vaste dienst nemen.

VSNU-voorzitter Karl Dittrich lichtte de plannen gisteren toe tijdens het Festival der wetenschappen, dat was georganiseerd door actiegroep De Nieuwe Universiteit. Desgevraagd zei hij na afloop dat universiteiten er ook voor zouden kunnen kiezen om selectiever te worden en alleen de beste studenten toe te laten. “Zolang er instellingen overblijven die vanuit emancipatoire doelstellingen zoveel mogelijk studenten opleiden, zie ik het bezwaar niet. Als er maar wat te kiezen valt. Nu zijn er ook studenten die meer uitdaging willen en de voorkeur geven aan een selectief university college.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail