Het David de Wiedgebouw aan de Leuvenlaan is de jongste aanwinst van de UU

Universiteitsraad: meer geld voor mensen, minder voor stenen

Body: 

De stijgende huisvestingslasten mogen niet ten koste gaan van het onderwijs en onderzoek, vindt de Universiteitsraad.

De stijgende huisvestingslasten mogen niet ten koste gaan van het onderwijs en onderzoek. Dat stelde de Universiteitsraad begin deze week tijdens de bespreking van de universitaire begroting 2013. De raad maakt zich vooral zorgen over de toenemende werkdruk van docenten.

Hoewel de begroting over 2013 van de universiteit een relatief positief beeld laat zien, waarschuwden de universiteitsraadsleden begin deze week opnieuw het college van bestuur. Medewerkers voelen een alsmaar toenemende werkdruk en hebben vaak het idee dat de universiteit meer in stenen investeert dan in mensen, zo werd in de raadsvergadering gemeld. Ook de raad zelf constateert dat de beschikbare middelen voor onderwijs en onderzoek onder druk staan door de oplopende huisvestingslasten.

De raadsleden zeggen er begrip voor te hebben dat de universiteit moet investeren nu de oude gebouwen in De Uithof aan vervanging toe zijn, maar zij vinden dat het universiteitsbestuur alles in het werk moet stellen om de investeringen te beperken. De universiteit zegt jaarlijks 75 miljoen te willen spenderen aan nieuwbouw en renovatie. Volgens de raad zou het investeringsbedrag over 2012, te weten 50 miljoen, het uitgangspunt moeten zijn. Raadslid Joop Schippers vroeg het universiteitsbestuur elk jaar opnieuw te bepalen of de geplande investeringen nog verstandig zijn. “Wij adviseren een jaarlijkse reality check.”

Volgens collegelid Hans Amman zijn forse investeringen onvermijdelijk als studenten en medewerkers op de lange termijn verantwoord gehuisvest willen zijn. Zo maken het Wentgebouw en het Aardwetenschappengebouw plaats voor nieuwbouw. Maar ook Amman vindt dat de investeringen in de huisvesting zo laag mogelijk moeten blijven. “Ze vormen de grootste financiële bedreiging van binnenuit. Daar heb ik nooit een geheim van gemaakt.”

Amman probeerde de raadsleden echter ook gerust te stellen. “In de begrotingen houden we rekening met het worst case scenario. In de praktijk blijkt bijna altijd dat we de geplande investeringen niet kunnen halen, bijvoorbeeld vanwege vergunningen die later worden verstrekt." Volgens Amman zou het dus heel goed kunnen dat de uiteindelijke uitgaven in een jaar op 50 miljoen uitkomen. In dat geval blijft er dus geld over voor investeringen in personeel.

De raadsleden benadrukten dat geld dat beschikbaar komt voor onderwijs en onderzoek zo snel mogelijk bij faculteiten en opleidingen terecht moet komen. In sommige delen van de universiteit staat het water de docenten aan de lippen. Zo moeten docenten bij Geesteswetenschappen volgens raadslid Ernst-Otto Onnasch de onderwijsvernieuwing van hun faculteit in hun vrije tijd voorbereiden.

Volgens rector Van der Zwaan heeft het universiteitsbestuur oog voor de toenemende werkdruk in de studentrijke faculteiten. Met Geesteswetenschappen lopen gesprekken over extra universitaire gelden die ook docenten meer lucht moeten geven. Van der Zwaan: “Het gaat daarbij echt om substantiële bedragen. Er is natuurlijk een gedeeld belang. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat we de prestatieafspraken die we met de minister hebben gemaakt, gaan halen.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail