Universiteitsraad wil online cursussen voor alle bachelorstudenten

Body: 

Alle bachelorstudenten moeten vanaf volgend jaar twee cursussen geheel online kunnen volgen. Dat is de wens van studenten in de Universiteitsraad.

 

Alle bachelorstudenten moeten vanaf volgend jaar twee cursussen geheel online kunnen volgen. Dat is de wens van studenten in de Universiteitsraad.

De studenten vragen om twee online cursussen van 7,5 studiepunt die elk semester worden aangeboden aan alle Utrechtse bachelorstudenten. Vooral ondernemerschap, wetenschapsfilosofie en statistiek zouden geschikte thema’s zijn voor deze universiteitsbrede cursussen.

Het gaat niet om varianten van de inmiddels bekende MOOCs, is te lezen in een nota (pdf) die de U-raadswerkgroep e-lectures opstelde. De nieuwe cursussen zouden exclusief toegankelijk moeten zijn voor Utrechtse bachelors. Utrechtse docenten moeten zorgen voor de online begeleiding en de bevordering van interactie binnen kleine groepen studenten.

Het plan moet de invoering van digitale leermiddelen in het Utrechtse bacheloronderwijs “een duwtje in de rug geven”, zegt studentraadslid Mick van der Valk. Volgens hem zijn er veel studenten die online onderwijs willen volgen, maar blijft het aanbod in Utrecht vooralsnog achter bij enkele andere universiteiten.

Bovendien kunnen online cursussen de universiteit helpen de studierendementen te verhogen, denkt Van der Valk. “Voor studenten wordt het immers eenvoudiger om drie vakken tegelijkertijd te volgen.”

In een commissievergadering van de U-raad sprak rector Van der Zwaan deze week van “een leuke inspirerende nota”. Hij benadrukte echter dat het universiteitsbestuur niets te vertellen heeft over het onderwijsaanbod van opleidingen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij opleidingen en faculteiten.

Van der Zwaan was wel bereid het verzoek onder de aandacht te brengen van de Rebo-faculteit. Die faculteit is betrokken bij veel onderwijs in ondernemerschap. De rector zei vooral mogelijkheden te zien voor een cursus op dat vlak. In het Utrechtse strategisch plan staat dat de UU extra aandacht wil besteden aan ondernemerschap bij studenten.

Van der Valk vroeg de rector ook of het universiteitsbestuur bereid was middelen beschikbaar te stellen om cursussen te ontwikkelen of aan te kopen. Daarover hield de rector zich op de vlakte.

Dit voorjaar komt de universiteit met een visie op het gebruik van ICT in het onderwijs. Het universiteitsbestuur wil “een substantieel bedrag” vrijmaken voor een verdere digitaliseringsslag. “We zullen onderzoeken of we ook geld over hebben voor universiteitsbrede online cursussen, en zo ja hoeveel.” 

Facebook Twitter Whatsapp Mail