Door het verdwijnen van de basisbeurs zullen nieuwe studenten minder snel in Utrecht gaan wonen. Het einde van het kamertekort in de Domstad?

Utrecht in 2022: ruim 10 procent minder studenten

Body: 

Zonder basisbeurs blijven veel studenten langer thuis wonen. Ook in Utrecht zal het aantal uitwonende studenten flink dalen.

Zonder basisbeurs blijven veel studenten langer thuis wonen. Ook in Utrecht zal het aantal uitwonende studenten flink dalen.

Studentensteden gaan het duidelijk merken dat de basisbeurs is afgeschaft. Vooral jonge studenten zullen er in de toekomst vaker voor kiezen om geld te besparen en nog een tijdje bij pa en ma te blijven wonen, staat in een trendrapportage die brancheorganisatie Kences vorige week uitbracht

Het aantal uitwonende studenten in Utrecht zal tussen nu en 2022 flink dalen, staat in de ramingen. In het extreemste scenario, waarbij de effecten van het leenstelsel het hardst doorwerken, zal het aantal uitwonende studenten in Utrecht dalen van van 28.720 nu naar 25.360 in 2022, een daling van 11,7 procent. En dat terwijl het aantal studenten dat studeert aan de UU en de HU nagenoeg gelijk zal blijven.

In steden als Maastricht, Groningen en Utrecht zullen de effecten van het leenstelsel het sterkst zijn, legt Kences-directeur Ardin Mourik uit. Dat komt omdat in deze steden de gemiddelde leeftijd van studenten wat lager is dan bijvoorbeeld in Amsterdam. En juist die jonge studenten zullen langer thuis blijven wonen, verwacht Kences.

Utrecht heeft nu nog een relatief groot kamertekort, maar dat wordt in de komende jaren waarschijnlijk minder, verwacht Mourik. "Als de geplande bouwprojecten zijn afgerond , dan moet een stad als Utrecht ook nadenken of het nodig is om op grote schaal nieuwe studentenwoningen toe te voegen."

De Utrechtse studentenunie Vidius vindt dat de verkeerde conclusie. "Instanties moeten zich nu niet rijk gaan rekenen", schrijft de studentenunie maandag in een persbericht. De effecten van het leenstelsel zouden nog te onduidelijk zijn, vindt Vidius. "Wat we wel weten is dat in Utrecht de spanning op de woningmarkt voor studenten nog steeds het hoogst is van heel Nederland."

Volgens Vidius is het belangrijk om studentenkamers te blijven bijbouwen, omdat veel tijdelijke studentencomplexen de komende jaren verdwijnen. "Als we nu niets bijbouwen kampen we over vijf jaar met een groot tekort."

Het kamertekort in Utrecht is volgens de laatste berekeningen 5700. Wethouder Jansen verwacht dat dat tekort de komende jaren kleiner wordt.

Facebook Twitter Whatsapp Mail