Utrecht Science Park wordt zelfstandige stichting

Body: 

Utrecht Science Park is officieel een stichting geworden. De stichting moet De Uithof promoten als Utrecht Science Park, de locatie waar kennis, wonen en werken zich verenigen.

Utrecht Science Park is officieel een stichting geworden. De stichting moet De Uithof promoten als Utrecht Science Park, de locatie waar kennis, wonen en werken zich verenigen. De Universiteit Utrecht is niet meer de penvoerder.

De stichting Utrecht Science Park wil het gebied van De Uithof veranderen in een science park. Doelstelling is om de kruisbestuiving tussen topkennis en bedrijvigheid verder te stimuleren. 

De stichting is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over de ontwikkeling van het gebied. Dat kan gaan over het aantrekken van nieuwe, kleine bedrijven die samenwerken met wetenschappers, het binnenhalen van grote organisaties als Danone en het RIVM, maar ook over de bouw van studentenhuizen en het zorgen dat het vervoer van de stad naar het Science Park goed geregeld is. 

De organisatie bestaat vier jaar en is opgericht door de UU, de HU, het UMCU, de gemeente en de provincie. De Universiteit Utrecht was penvoerder van de organisatie. Dat wil zeggen dat op de universiteit de administratie werd gevoerd en de mensen in dienst waren.

Vanaf 1 januari zal iedereen in dienst zijn van de stichting. Bovendien zijn de kennisinstellingen en de overheid niet meer de enige financiers van het USP. Ook de in het Science Park gevestigde bedrijven gaan via een bedrijfsfonds bijdragen aan de kosten. “Dat betekent dat wij nu voor iedereen zijn, ook voor de bedrijven”, vertelt directeur Floris de Gelder.

“Wij willen deze regio op lange termijn innovatief en aantrekkelijk maken voor iedereen. Bedrijven die zich hier komen vestigen zorgen voor werkgelegenheid, dat werkt als een magneet. Dat is eveneens goed voor de universiteit. De samenwerking met deze bedrijven is voor alle partijen aantrekkelijk.”

De nieuwe stichting krijgt een Raad van Toezicht. Die raad van toezicht krijgt een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast komen er twee onafhankelijke leden en twee leden die namens de kennisinstellingen zitting hebben in deze raad.

 

Het Utrecht Science Park wordt nog niet gerekend tot de meest volwassen campussen van Nederland. In een recente inventarisatie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat Utrecht Science Park genoemd als een campus in de "groeifase".

Twente, Wageningen, Leiden, Delft, Amsterdam en Eindhoven hebben volgens het rapport wel een "volwassen campus". Op die campussen is het aantal gevestigde bedrijven en spinoffs, en daarmee de werkgelegenheid voor kenniswerkers, groter. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail