Utrechtse wil als jongerenvertegenwoordiger VN iets doen aan weerstand tegen vluchtelingen

Body: 

Aileen van Leeuwen maakt kans om onze nieuwe jongerenvertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te worden. De Utrechtse studente wil zich richten op de situatie van vluchtelingen in Nederland en de manier waarop jongeren daarmee omgaan. Vijf vragen voor deze finalist.

Aileen van Leeuwen maakt kans om onze nieuwe jongerenvertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te worden. De Utrechtse studente wil zich richten op de situatie van vluchtelingen in Nederland en de manier waarop jongeren daarmee omgaan. Vijf vragen voor deze finalist.

Waarom wil je VN jongerenvertegenwoordiger worden?
“De apartheid, oorlogsgebieden en vluchtelingen – het zijn thema’s waar ik al vanaf de middelbare school in geïnteresseerd ben en waar de VN zich voor inzet. In de vijfde klas van de middelbare school deed ik een project waarvoor ik vluchtelingen heb geïnterviewd. Ik kwam erachter hoe vreselijk hun situatie is en besloot om me daarvoor in te zetten. Ik wil deze internationale thema's ook toegankelijk maken voor Nederlandse jongeren. De VN is er voor iedereen, maar voor veel jongeren is het een ver-van-hun-bed-show.”

Wat zijn jouw ambities als VN jongerenvertegenwoordiger?
“Ik wil me vooral bezighouden met de manier waarop Nederlandse jongeren omgaan met de groeiende vluchtelingenproblematiek. Ik wil jongeren die opgegroeid zijn in Nederland in contact brengen met gevluchte jongeren. Steeds meer mensen hebben een weerstand tegen de komst van vluchtelingen. Het is belangrijk dat er meer wederzijds begrip gecreëerd wordt tussen Nederlandse jongeren en vluchtelingen. Daarnaast wil ik kijken hoe de jongeren de toekomst van Nederland, inclusief de positie van vluchtelingen, voor zich zien. Jongeren komen vaak met nieuwe en creatieve inzichten, die ik aan onze politici en de VN wil laten zien.”

Wat heb jij de jongeren te bieden?
“Ik heb veel reizen gemaakt in mijn leven, waar ik kennis en ervaring uit kan putten. Zo heb ik in Hongkong gewoond en ben ik een tijdje in Zuid-Afrika, Azië en het Midden-Oosten geweest. Ik kan daardoor goed connecties maken met mensen van verschillende achtergronden, wat goed van pas kan komen nu multiculturalisme zo belangrijk is in ons land. Ik kan Nederlandse jongeren helpen om met de gevluchte jongeren te werken aan een gezamenlijke toekomst.”

Komt je universitaire opleiding terug in je speerpunten?
“Ik heb Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd met een minor Conflict Studies. Deze vakgebieden vallen eigenlijk op ieder punt samen met de vluchtelingenproblematiek. In conflicten komt alles bij elkaar: economie, politiek, sociologie, psychologie, enzovoorts. Door mijn brede opleiding kan ik snel schakelen tussen de verschillende disciplines. Ook kan ik een breed beeld vormen van een probleem en zal ik niet snel een tunnelvisie hebben.” 

Hoe ga je stemmen binnenhalen?
“Allereerst ga ik op openbare plekken mensen aanspreken om stemmen te werven. Verder wil ik de komende tijd langsgaan op middelbare scholen in en rondom Utrecht. En ik zal natuurlijk veel gebruikmaken van sociale media.”

Hoe kan je stemmen?
Van 14 tot en met 23 oktober gaat Aileen van Leeuwen campagne voeren om de nieuwe VN jongerenvertegenwoordiger te worden. Stemmen kan op twee manieren: door 'Aileen' te sms'en naar 5040 en door naar www.jongerenvertegenwoordigers.nl te gaan. De andere finalist is de Amsterdamse Sahar Afzal.
Facebook Twitter Whatsapp Mail