UU-afgestudeerden tevreden over de universiteit

Utrechtse afgestudeerden vinden minder snel een baan, moeten langer werken per week en het uurloon ligt ook lager. Dit blijkt uit cijfers van de Utrechtse arbeidsmarktmonitor.

De cijfers over de oud-UU’ers wijken niet veel af van de landelijke wo-monitor van de VSNU. De cijfers komen ook redelijk overeen met de cijfers van de Utrechtse arbeidsmarktmonitor twee jaar geleden (2009). Anderhalf jaar na hun afstuderen, worden de afgestudeerden ondervraagd over hun opleiding en de huidige situatie.

Ruim 60 procent van de Utrechtse alumni werkt in loondienst. Hun werkweek is wat langer geworden; twee jaar geleden werkten zij gemiddeld 36 uur per week, in deze arbeidsmonitor staat 37 uur. Hun uurloon is echter gedaald. Waar de oud-UU’ers twee jaar terug nog mochten rekenen op een gemiddeld uurloon van iets meer dan 16 euro, krijgen zij nu ‘slechts’ 15,70 euro. Ruim driekwart van de respondenten is wel tevreden met de huidige baan.

De recessie is ook nog niet heel hard ingeslagen in het Utrechtse werklandschap. De afgestudeerden geven aan dat zij binnen 2,5 maand een baan hadden gevonden op hun niveau. Twee jaar terug vonden zij wat sneller een baan: in twee maanden. Op landelijk niveau staat de universiteit er goed voor. Het landelijk gemiddelde voor het vinden van een baan ligt op 2,7 maanden.  Toch ligt de werkloosheid hoger dan twee jaar geleden: van 5,2 procent naar 8,5 procent. Dit cijfer ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde (7,9 procent). Gezien de recessie is dit niet een heel vreemd percentage.

Een bericht van het Hoger Onderwijs Persbureau meldde dat studenten kritischer zijn geworden op de instelling. In Utrecht vindt iets meer dan de helft (52 procent) van de respondenten dat de opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt. Ook zegt ruim driekwart dat de opleiding een goede basis is voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Van de oud-studenten geeft 72 procent een voldoende voor  de diepgang van de opleiding. Eenzelfde uitslag was er voor de moeilijkheidsgraad van de opleiding. De verhouding tussen praktijk en theorie werd door iets meer dan de helft beoordeeld met een voldoende, terwijl 37 procent van de alumni aangaf de opleiding te theoretisch te vinden. De docenten kregen wel een pluim; de alumni beoordelen de inhoudsdeskundigheid van de docenten met een 8.

Het aantal alumni van de UU dat werk heeft is 89 procent. Slecht 11 procent is werkloos. (bron: Arbeidsmarktmonitor 2012)

Advertentie