UU-deadline verstreken: meer aanmeldingen dan vorig jaar

Body: 

Scholieren hebben zich niet laten afschrikken door de nieuwe aanmelddeadline van de Universiteit Utrecht, die vervroegd is naar 1 mei. Het aantal aanmeldingen is hoger dan vorig jaar.

Scholieren hebben zich niet laten afschrikken door de nieuwe aanmelddeadline van de Universiteit Utrecht, die vervroegd is naar 1 mei. Het aantal aanmeldingen is hoger dan vorig jaar.

In totaal 4332 aspirant-studenten hebben zich ingeschreven voor een bacheloropleiding die aan matching doet. Dat is een kleine 18 procent hoger dan het aantal aanmeldingen na het verstrijken van de deadline vorig jaar, die toen nog op 1 september was. 

Het aantal aspirant-eerstejaars komt overigens uiteindelijk hoger te liggen. De deadline van veel opleidingen met een loting- of selectieprocedure (numerus fixus) ligt op 15 mei. Aanmelders voor die opleidingen zijn dan ook niet meegeteld in bovengenoemde cijfers.

De UU heeft de aanmeldingen de afgelopen maanden nauwgezet in de gaten gehouden, uit vrees voor een ongewenst grote daling in studentenaantallen. De UU is de enige universiteit die de aanmelddeadline al dit jaar heeft vervroegd naar 1 mei. Andere universiteiten gaan deze datum pas volgend jaar hanteren.

Weten voldoende scholieren wel dat ze zich moeten inschrijven vóór 1 mei? Die vraag kan nu bevestigend beantwoord worden, aldus admissions dean Theo Wubbels. "We hebben laten zien dat we het aanmeldgedrag flink kunnen beïnvloeden."

Wubbels in een persbericht van de UU: “Deze stijging laat zien dat studiekiezers zich niet laten afschrikken door het matchingstraject dat de Universiteit Utrecht dit jaar voor het eerst hanteert”

De aanmelddeadline is vervroegd omdat de meeste UU-opleidingen dit jaar een matchingsprocedure kennen. Aankomende studenten moeten voor het begin van het studiejaar eerst uitgebreid kennis maken met de opleiding die ze gekozen hebben. De UU hoopt hiermee te voorkomen dat studenten een verkeerde studiekeuze maken en probeert de meest gemotiveerde studenten binnen te halen. 

De bulk van deze matchingsdagen vindt plaats in juni, na de eindexamens van vwo-scholieren. Deelname is verplicht. Een student die niet komt opdagen, kan geweigerd worden door de opleiding. Tijdens de matchingsdagen krijgen scholieren een positief of negatief advies. Maar dit advies is niet bindend. Scholieren beslissen zelf over inschrijving.

Voor de late aanmelders zit de deur naar de UU niet potdicht. Wie zich met goede opgaaf van redenen na 1 mei aanmeldt, kan nog toegelaten worden. Voor die groep is er een matchingsdag in augustus.

Niet iedereen hoeft deel te nemen aan matching. Studenten met een buitenlandse vooropleiding zijn uitgezonderd. En ook bij opleidingen die studenten inloten of selecteren, zoals Geneeskunde en University College Utrecht, is geen matching.

Komend studiejaar worden veel eerstejaars verwacht. Niet alleen in Utrecht, maar in heel Nederland. Reden: de geplande afschaffing van de basisbeurs. Studenten die volgend jaar aan een studie beginnen, krijgen nog de hele studie lang studiefinanciering. Wie pas in 2014 begint, krijgt geen studiefinanciering meer.

In onderstaande grafiek zie je het aantal aanmeldingen in 2012 en 2013. Alleen aspirant-studenten die moeten deelnemen aan matching worden geteld in de grafiek. Internationale studenten en inschrijvers voor een loting- of selectieopleiding ontbreken in dit plaatje.

Facebook Twitter Whatsapp Mail