De Utrechtse Vici-winnaar Arwen Deuss is volgende week dinsdag te zien bij de Universiteit van Nederland

Vijf Vici-beurzen naar Utrecht

Body: 

Vier UU-wetenschappers en één onderzoeker van het UMC Utrecht krijgen een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro. 

Vier UU-wetenschappers en één onderzoeker van het UMC Utrecht krijgen een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro. In totaal kende onderzoeksfinancier NWO 32 subsidies toe.

De Utrechtse Vici-winnaars zijn Geert-Jan Biessels (Geneeskunde), Arwen Deuss (Geowetenschappen), Iris Engelhard (Sociale Wetenschappen), Bram Orobio de Castro (Sociale Wetenschappen) en Berend Snel (Bètawetenschappen). Zij krijgen de mogelijkheid om met het subsidiebedrag in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.

De beurzen horen bij een stelsel van NWO-subsidies voor wetenschappelijk talent: de Vernieuwingsimpuls. Eerst komen de Veni-beurzen voor recent gepromoveerde wetenschappers, dan de Vidi-beurzen en uiteindelijk, voor een select gezelschap, de Vici-beurzen.

Dit jaar deden 215 wetenschappers een gooi naar de felbegeerde beurzen van onderzoeksfinancier NWO. Vrouwen waren iets succesvoller dan mannen: 17 procent boekte succes, tegen 14 procent van de mannen.

Leiden sleept de meeste beurzen in de wacht. Het zijn er vijf, plus twee voor het universitaire ziekenhuis LUMC. Utrecht is na Leiden het succesvolst.

Van alle Vici-subsidies die in de periode 2002 t/m 2016 zijn toegekend, ging 18 procent naar Utrechtse onderzoekers: 73 van de 415 subsidies.

De vijf gehonoreerde Utrechtse voorstellen op een rij:

Geert Jan Biessels - Geneeskunde / UMC Utrecht
Vaatschade in de hersenen veroorzaakt dementie. Met de nieuwste hersenscantechnieken onderzoekt Biessels hoe ontregeling van kleine bloedvaatjes tot hersenschade leidt en wat gevolgen zijn. Wat gebeurt er met het hersennetwerk? Wat zijn kwetsbare hersengebieden? Inzicht in oorzaak en gevolg van hersenvaatschade is essentieel voor een optimale diagnose en behandeling.

Arwen Deuss – Geowetenschappen
Grote aardbevingen laten de aarde klinken als een bel; als seismoloog gebruikt Deuss deze trillingen om plaatjes te maken van de diepe structuur van de aarde. Hiermee onderzoekt zij hoe diep tektonische bewegingen water de aarde in brengen, en of er gesmolten materiaal bij de kern-mantel grens zit.

Iris Engelhard - Sociale Wetenschappen
Mensen met een angststoornis kunnen door hun angst niet meer goed functioneren. Cognitieve gedragstherapie is effectief, maar verre van optimaal, omdat de angst vaak in een later stadium terugkeert. Engelhard onderzoekt of een nieuwe psychologische behandeling, gericht op het verzwakken van angstherinneringen, tot betere resultaten leidt.

Bram Orobio de Castro - Sociale Wetenschappen
Agressieve gedragsproblemen zijn schadelijk voor kinderen en hun omgeving. Om agressie te behandelen zijn vooral emotionele processen die direct aan een agressieve gedraging vooraf gaan belangrijk. In dit project worden deze processen bij kinderen met gedragsproblemen achterhaald en beïnvloed in een virtual reality omgeving. Zodoende wordt agressief gedrag effectiever behandeld.

Berend Snel – Bètawetenschappen
Het is nu makkelijker dan ooit om het hele DNA van organismen te bepalen. Om voorspellingen te kunnen doen over de functies in hun DNA, ook wanneer dit zeer afwijkend is, ontwikkelt Snel in dit onderzoek nieuwe bio-informaticamethoden die zijn gebaseerd op nieuwe evolutionaire inzichten. Lees meer over zijn onderzoek.

Facebook Twitter Whatsapp Mail