Vijftien hbo-bestuurders verdienden te veel

Body: 

Vijftien hogeschoolbestuurders ontvingen in 2011 meer dan 195.459 euro, het bezoldigingsmaximum dat het ministerie voor 2012 heeft vastgesteld. Fontys-voorzitter Marcel Wintels verdiende het meest: 246.225 euro.

Vijftien hogeschoolbestuurders ontvingen in 2011 meer dan 195.459 euro, het bezoldigingsmaximum dat het ministerie voor 2012 heeft vastgesteld. Fontys-voorzitter Marcel Wintels verdiende het meest: 246.225 euro.

In het overzicht dat de HBO-raad vandaag publiceerde staat al aangekondigd dat Wintels zijn bezoldiging – salaris en pensioenbijdrage – zal terugbrengen naar het nieuwe maximum als hij zijn arbeidscontract per 1 juni 2012 vernieuwt.

De nieuwe wet normering topinkomens is weliswaar nog niet van kracht, maar het ministerie kan “ondoelmatige” bestedingen van onderwijsinstellingen al wel terugvorderen. Daar vallen ook te hoge salarissen en vergoedingen van nieuwe en opnieuw benoemde bestuurders onder. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail