Vraagtekens bij besluit minister over student-promovendi

Body: 

Coalitiepartijen VVD en CDA willen alsnog weten waarom de minister de stekker uit het experiment met student-promovendi heeft getrokken nog voordat ze het heeft laten evalueren.

Minister Van Engelshoven maakte afgelopen september bekend dat universiteiten geen nieuwe aanvragen meer kunnen indienen voor deelname aan het experiment. In totaal waren er 2000 plekken beschikbaar voor promotiestudenten, die geen salaris, maar een beurs ontvangen en daarmee geen werknemer zijn. De animo voor het experiment was gering: maar 865 plekken werden ingevuld waarvan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het leeuwendeel voor haar rekening nam.

VVD en CDA willen uitleg van de minister en vragen of ze haar beslissing wil heroverwegen als de uitkomst van een tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geeft. Ze verwijzen naar de resultaten van een eigen onderzoek van de RUG waaruit zou blijken dat studenten-promovendi tevreden zijn over onder andere hun rechtspositie en begeleiding.

Het experiment met student-promovendi is van meet af aan omstreden. Voorstanders vinden dat promoveren in een opleiding iets anders is dan promoveren terwijl je in dienst van de universiteit bent: de werknemers geven bijvoorbeeld meer les. Ook is de PhD-student in het buitenland heel gebruikelijk, dus waarom hier niet? Critici menen dat promovendi een gewoon dienstverband moeten hebben, omdat alle promovendi wetenschappelijk onderzoek verrichten.

Facebook Twitter Whatsapp Mail