Bernard Wientjes. Foto: VNO-NCW.

Wientjes: veel te weinig studenten zijn actief als ondernemer

Body: 

Het ontbreekt Nederlandse universiteiten aan een traditie van ondernemerschap. Dat zegt Bernard Wientjes, die dit jaar college geeft aan de Universiteit Utrecht.

Het ontbreekt Nederlandse universiteiten aan een traditie van ondernemerschap. Dat zegt Bernard Wientjes, die dit jaar college geeft aan de Universiteit Utrecht.

Wientjes doet zijn uitspraken in Forum, het opinieblad van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie waar hij tot 1 juli 2014 de voorzitter van was. In het artikel zegt hij dat “echt veel te weinig” studenten actief zijn als ondernemer. Hij reageert op onderzoek waaruit zou blijken dat andere landen een hoger percentage zakelijk actieve studenten heeft. 

Wientjes zegt in het artikel dat universiteiten ondernemerschap niet voldoende stimuleren. "Het is […] de mentaliteit van de universiteit die […] bijdraagt [aan het lage percentage studenten dat actief is als ondernemer, red.]. Ik ga dus niet alleen colleges geven, maar ook de spirit voor ondernemerschap op de universiteit aanwakkeren vanuit mijn eigen ervaring. Daarvoor is een omslag in het denken nodig. Algemene universiteiten hebben geen traditie van ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit en technische universiteiten die wel hebben. Dat moet veranderen."

Werk en studie combineren is voor sommige ondernemers best moeilijk. De aanwezigheidsplicht voor colleges is studentondernemers al langer een doorn in het oog, zeker omdat topsporters wel dispensatie krijgen. Verplicht aanwezig zijn maakt het lastig om bijvoorbeeld zakelijke afspraken te maken.

Met cursussen ondernemerschap en de aanstelling van Bernard Wientjes als gastdocent probeert de Universiteit Utrecht ondernemerschap te stimuleren. Ook is er in Utrecht een onderkomen voor talentvolle studentbedrijfjes.

Van 17 tot en met 23 november vindt de Global Entrepreneurship Week plaats. Tijdens dat evenement zijn er workshops, seminars en andere activiteiten voor studenten en young professionals. De openingsbijeenkomst vindt plaats in Utrecht en de sluitingsbijeenkomst in Rotterdam.

Facebook Twitter Whatsapp Mail